DEVLET ADAMI CESUR VE KARARLI OLMALIDIR

a)Cesur olmak: Devleti, milleti yönetmede cesaret ve karalılık şarttır. Korkak, kararsız ve vehimli kişi yönetici olamaz. Tarih boyunca beceriksiz ve korkak kimseler, ülkelerini felakete sürüklemişlerdir. Cesur kararlar verip, verdikleri kararları […]

DEVLET ADAMI İNSANLARA FAYDALI OLMALIDIR

a)En Hayırlısı: Türk İslam geleneğinde başa geçmenin anlamı, sorumluluk yüklemek ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet vermek demektir. İslam peygamberi şöyle buyurmuştur: “En hayırlınız insanlara en çok faydalı olanınızdır.”  Yusuf […]

DEVLET ADAMI ADİL OLMALIDIR

a)Allah adaleti emreder: “Zalim bir hükümdar, bir kaplandan daha yırtıcıdır.”  (Konfüçyüs) Milletleri, devletleri, iktidarları ayakta tutan adalettir. Adaletin bulunmadığı toplum çöker, devlet yıkılır, iktidar düşer. Adalet nerede varsa orada huzur, […]

DEVLET ADAMI BİLGİLİ OLMALIDIR

a)Bilgisizlik: Kutsal kitabımız Kuran’da bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı bildirilmiş, bilen insan gözleri gören insana, bilmeyen insan da gözleri görmeyen köre benzetilmiştir. Milleti yönetecek insan her şeyden önce meseleye vakıf, bilgili, […]

DEVLET ADAMI İYİ NİYETLİ OLMALIDIR

a)İyi niyet: Hangi işte, hangi meslekte olursak olalım etrafımızdaki kişilerde her şeyden önce dürüstlük ve samimiyet ararız. Hele Türk milletini yönetme mevkiinde olanların davranışlarında, sözlerinde samimiyet ve iyi niyet aramamak […]

DEVLET ADAMI İMTİYAZLI KİMSE DEĞİLDİR

a)Sanki Yaşamadılar: Devlet adamı, yönettiği toplumun içinde doğmuş, büyümüş sonra da şartlar onu başa geçirmiştir. Önü böyledir. Sonu da daha öncekiler gibi ecele teslim olup, insanların üzerinde gezindiği toprağın altında […]

DEVLET ADAMI EMANETE EHİL OLMALIDIR

a)İş Ehline Verilmediği Zaman: İnsanların yönetimine talip olanlar bilgili, tecrübeli ve iyi niyetli olmalı, görev de layık olanlara verilmelidir. Çünkü bütün şikâyetlerin nedeni, yönetici eksikliğidir. Ülke yönetiminde layık olmayanların çeşitli […]

DEVLET ADAMI ÖRNEK BİR İNSAN OLMALIDIR

a)Halkı Düzelten Olmak: Milletin huzur içinde yaşaması, milli ideallerin gerçekleşmesi için devlet kademelerinde sevilen, sayılan, kendini kabul ettirmiş örnek kişilere, seçkin kadrolara ihtiyaç vardır. İnsanları yönetenlerin başarılı olabilmeleri için, yönettiği […]

DEVLET ADAMI NASIL OLMALIDIR?

En basit bir iş için bile ustalık, bilgi, beceri ararken, devleti idare edecek, milleti yönetecek kimselerde üstün vasıflar aramazsak hata etmiş oluruz. Aslında milleti yönetecek kimsede çok şey aranması lazımdır. […]

RÜŞVET KAPILARINI KAPATMAK

a)Rüşvet Nedir? Rüşvet, bir iş gördürmek için yetkili bir kimseye maddi, manevi çıkar sağlamaktır. Rüşvet genellikle kanuna, adalete uymayan işin yapılmasında verilen para veya hediyedir. Hak-hukuk ve adalete de aykırı […]