Allah’tan Korkmanın Alâmeti Nedir?

     Kur’an’da: “Mü’minler; ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir.” (Enfal:2)         Mü’minun Sûresinin 60-61 ayetleri nazıl olunca Hz.Aişe (ra) Peygambere sordu: “Ayette bahsedilenler büyük günah işleyenler midir?” […]

Allah’tan Nasıl Korkulmalıdır?

Kur’an’da: “Ey iman edenler! Allah’tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun.” (Al-i İmran:102) diye emredilir. Peygamber (as): “Miraca çıkarken Cebrail Allah korkusundan eski kilim gibi titriyordu” demiştir.  Bir ayette: “Gücünüzün yettiği […]

ALLAH’TAN KORKMAK

 Allah korkusunu başka korkularla karıştırmamalıyız. Allah korkusu; kaçmayı, uzaklaşmayı, tedirgin olmayı gerektiren bir korku değildir. Allah korkusu insanı kötülüklerden uzaklaştıran, insanı yücelten Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmaya vesile olan bir […]

ALLAH KİMİ SEVMEZ?

 Cenab-ı Allah; kendisini sevmeyeni sevmez, isyankarları sevmez, fitne-fesat peşinde koşanları sevmez, günahkarları sevmez, ibadet etmeyenleri, kul hakkına riayet etmeyenleri sevmez. Ahireti unutup dünyaya meyledenleri sevmez. Allah, kötü huyluları sevmez. Allah, […]

ALLAH, KİMİ SEVER?

 Büyüklerimiz: “Sen Allah’ı seversen Allah seni sevmez mi?” demiş. Allah, kendisini seveni sever. Hayra vesile olanları sever. Allah, günahtan kaçanları ve kendisine itaat edenleri sever. İbadet edenleri, sabredenleri, şükredenleri sever. […]

Allah Sevgisi Nasıl Olur?

İyi bir kul olmak Nankörlük etmemek Emrine sarılmak Yasaklarından kaçmak Hamd etmek Şükretmek Sabretmek Zikretmek Yalnız O’na güvenip dayanmak Müslüman olarak can vermeye  çalışmak Allah’ın sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek Her […]

Allah’ı Nasıl Sevelim?

 Derler ki; Mecnun için Leyla bir vasıta idi. Eğer Mecnun Leyla’ya takılıp kalsaydı Leyla, Mecnun için bir puttan farksız olurdu. Mecnun da Mecnun olmazdı.      Musa Peygambere Cenab-ı Allah sorar: […]

ALLAH SEVGİSİ

                   C –  Sevgilerin en büyüğü Allah sevgisidir. Allah sevgisi diğer sevgileri de içine alır. Allah için, Allah rızası için olmayan şey başka işe de yaramaz.      Allah’ı sevmeyen, insanı […]

ALLAH’I NASIL ANABİLİRİZ?

     Cenab-ı Allah Kur’an’ı Keriminde şöyle buyurur: “Beni anın, ben de sizi anayım; bana şükredin, nankörlük etmeyin.” (Bakara Sûresi:152) “Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlara Allah mağfiret ve büyük ecir […]

CENAB-I ALLAH’I ANMAK

 Bütün işler Allah’a varır. Bunun için insan temiz ve helal olanı yiyip içmeli, Allah’ın rızasına uygun iş yapmalı, kötülüğün her çeşidinden sakınmalı ve her zaman her vesile ile Cenab-ı Allah’ı […]