İNŞALLAH – MAŞALLAH DEMEK

 Gelecekle ilgili konuşurken “inşallah” demek, güzel bir şey karşısında “maşallah” demek, konuşma adabındandır.  “İnşallah” demek, Allah izin verirse, Allah müsaade ederse demektir. Çünkü Allah uyarıyor:             – “Herhangi bir şey […]

ALLAH’A HAMD ETMEK – ŞÜKRETMEK

Allah’ın nimetlerine ikramına ihsanına muhatap olan insan, Allah’a hamd etmek ve şükretmekle mükelleftir. Her hale, her şeye şükür gerekir. Nefes almaya bir şükür nefes vermeye bir şükür gerekir. Bir bardak […]

Her şey Allah İçin Olmalıdır

 Eskiden sağ elin verdiğini sol el görmezdi. Yapılan iyilikleri kimse duymazdı, onur kırılmaz, insanlar ağlatılıp sızlatılmazdı. İşler, Allah için olurdu. Okul yaptıranın, cami yaptıranın adı duyulmazdı. Yaptırılan çeşmeye “Fisebilillah” yazdırılırdı […]

Allah rızası için olmayan hiçbir işin değeri yoktur

 İyi niyet taşımayanın, gösteriş olsun diye yardım edenin, insanlar görsün diye iki yüzlünün Allah amelini kabul etmez. Çünkü bir şeyin iki mükafatı olmaz. Bir insan yaptığı bir işin karşılığını para, […]

ALLAH’IN RIZASINI GÖZETMEK

 Eğer bir şey Allah rızası içinse, Allah rızasına dayanıyorsa, o işin değeri ve sevabı vardır. Değilse o işten hayır gelmez. Allah rızası için olmadıktan sonra bütün ömrünü Hak yolda geçirenler […]

ALLAH’A HÜSNÜ ZANDA BULUNMAK

 Cenab-ı Allah için iyi niyet taşımak, ümit etmek ve ümit var olmak ve hep olumlu düşünmek, affını ummak gerekir. Çünkü kul, Allah için ne düşünürse ve Allah’ı nasıl bilirse Cenab-ı […]

ALLAH’A KULLUK

 Allah’tan başkasına kulluk insanı alçaltırken, Cenab-ı Allah’a karşı kulluk insanı yüceltir. Allah’a yaklaştırır.         Allah’a kullukta insan bir şeyler kaybetmez. Bilakis Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanır.  Kur’an’da: “Allah’a kulluk edin; […]

ALLAH’A KARŞI VAZİFELERİMİZ

 Cenab-ı Allah, insanı kendisine ibadet etsin, kulluk yapsın diye yaratmıştır. Bunun için insan, Cenab-ı Allah’a kulluk görevini tam yapmalıdır. Kulluğuna başka niyet ve başka bir şey karıştırmamalıdır. Fatiha Sûresi’nde ifadesini […]

İnançsızlık Toplumu Felakete Sürükler

 Allah, toplumu felakete götürecek her şeyi haram kılmış, toplumun yararına olan her şeyi de emretmiştir. Allah’ı ve Allah’ın emirlerini tanımayan toplumlarda her türlü huzursuzluklar, büyüme ve yaşama hakkını elde eder. […]

Allah İnancının Toplum Hayatındaki Önemi

 Alman filozofu Kant, ahlâk felsefesini kurarken insanın Allah’a karşı olan sorumluluğunu şart koşar. Ve: “Eğer Allah olmasaydı ahlâkı ve ahlâki davranışları sağlayabilmek için O’nu biz düşünmek zorunda kalacaktık” der.  Atalarımız: […]