GÖSTERİŞ YAPMAK

Riya haram kılınan bir davranıştır. Gösteriş için ibadet eden şirke düşer. Bu konuda Peygamber (as) şöyle der;   -“Sizin için en çok korktuğum husus küçük şirktir.”   -Küçük şirk nedir […]

GAYBI BİLDİĞİNİ İDDİA ETMEK

Gelecekten haber verdiğini iddia etmek veya birinin geleceği bildiğine inanmak “ falanca geleceği biliyor, hem de insanın içini okuyor” demek şirktir. Bir grup insan gelerek peygambere; -kahinler hakkında ne dersiniz? […]

ŞİRK ÇEŞİTLERİ

Heva ve hevese uymak : Kur’an’da : “ Heva ve hevesini tanrı edinen Allah’ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını, kalbini mühürlediği, gözünün üstene de perde çektiği kimseyi gördün mü ? […]

ÖLÜLERLE İLGİLİ OLAN YANLIŞLIKLAR

Günümüzde en çok ölülerle ilgili yanlışlıklar yapılıyor. Yapılan uyarılara aldırış edilmiyor. Din bilinmediği için yanlışlıklar dinin önüne geçiyor. Dinin emirleri yerine bid’atlere göre yaşanır. Küfre giriliyor, dinden çıkılıyor aldıran yok. […]

KİŞİLERLE İLGİLİ ŞİRK

Şirk konusundan bahsedince bazılarının işine gelmiyor. Tepki gösteriyor, karalıyor, iftira bile atmaktan korkmuyor.   Allah’la kul arasına kimse sokulmamalıdır. Cenab-ı Allah kullarını yaratmış, onları başıboş bırakmayıp peygamberler göndermiş, emir ve […]

PEYGAMBER (AS) LA İLGİLİ ŞİRK

Yüce peygamberimiz hayatı boyunca şirkle mücadele etmiştir. Peygamberlik görevi süresince insanları Allah’ın varlığına ve birliğine davet etmiştir. Davetinin özü “Allah’a iman et kurtul” olmuştur.   a)          Peygambere uymak şirk midir […]

İBADETTE ŞİRK

İbadeti  Cenab-ı Allah emretmiştir. İbadet alemlerin yaratıcısı olan Allah’a kulluk  borcudur. Bunun için Allah’tan başkasına ibadet edilmediği gibi ibadete ortak da edilmez.               Ebu Said (ra) şöyle anlatmıştır: Peygamber (as) […]

KÜFRE SEBEP OLAN SÖZLER VE HALLER

Mehmet Zahid Koktu Hazretleri Ehl-i Sünnet Akaidi adlı eserinde şunları yazmıştır: Dilimizi fena sözlerden koruyalım. Küfrü Mucip sözler insanı dinden çıkarır. Nikahını düşürür. Hacca gittiyse o da yok olur. Bu […]

ALLAH’TAN BAŞKASINA YEMİN ETMEK

              Allah’tan başkasına yemin olmaz.               “Yalanım varsa kafir olayım, şöyle ise imansız öleyim” diyen küfre girmiştir. (Kafir olmayı, imansız ölmeyi tehlike görmemiştir. )               Araplar yemin ederken putların üzerine […]

ŞİRKE NASIL DÜŞÜLÜR?

              Peygamberimizden önceki ve sonraki müşriklerde Allah’a inanıyordu. Ama aracı kabul ediyorlardı. Nemrut da Allah’a inanıyordu., O na “gökte” diyordu ve ona ok atıyordu. Günümüzde de Allah’a yaklaşayım ve kurtulayım […]