Müslümanım diyen inandığı gibi yaşamalıdır

Müslümanlık, bir söz, bir iddia değildir. İnandığının gereğini yapmaktır. İmanın şartları, İslam’ın şartları Cenab-ı Allah’la bir sözleşmedir. İmanın gerçek manası yaşadığı gibi inanmak değil, inandığı gibi yaşayamıyorsa bu onun için […]

Nasıl Allah dostu olunur?

Allah Rasulünün davetinin özü “Müslüman ol kurtul!” idi. Allah dostunun hali zoraki evliliğe benzemelidir. Müslüman olmanın, Müslüman kalmanın şartları vardır. Farzlar vacipler sünnetler vardır. Hatta nafile ibadetler vardır. Bir Kutsi […]

Bir insanın Allah’tan uzaklaştığı nasıl anlaşılır?

-Allah’ın buyruklarını tutmaz. -Yediğine  içtiğine dikkat etmez. -Hesap gününü unutur, hazırlık yapmaz. -Günah işlemekten korkmaz. -Bütün gayreti dünya olur. -Yaptığı hataya pişmanlık duymaz. -Allah’ın kullarına karşı merhametsiz olur. -Allah’ın sevdiklerine […]

Allah’ın sevdiği kul nasıl bilinir?

Allah’ı seven Allah’tan korkar, emirlerini yerine getirmekte hassas olur. -Allah’ı seven Allah’ı çok anar, boş söz söylemez. -Allah’ı seven hak-hukuka dikkat eder. -Allah’ı seven Allah’tan başka sevgi taşımaz. -Allah’ı seven, […]

ALLAH’IN SEVDİĞİ KUL

İslam’ın güzelliklerini benimseyen, edep ve ahlak sahibi insanı Allah sever. Allah sevince de sevdiği kulu sevimli kılar. Allah’ı seven, kul, Allah’ın emir ve yasaklarına gönülden boyun eğer. Günahların büyüğünden de […]

Güzel ahlakın kaynağı

Güzel ahlakın kaynağı imandır, İslam’dır, nefsi kontrol altına alan ibadetlerdir. Güzel ahlakın kaynağı Allah korkusudur. Atalarımız: “Kork Allah’tan korkmayandan” demişlerdir. Güzel ahlakın kaynağı Kur’an’dır. Resulün sünnetidir. İslam’da iyilik vardır, kötülükten […]

Güzel ahlak sahibinin vasıfları

Ahlakın güzel oluşu faydalı işler yapmayı gerektirir. Peygamber (as): “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” buyurmuştur. Hayırlı insan, ahlakça en güzel olan insandır. Güzel ahlak sahibi peygamber (as)ı örnek alır. […]

GÜZEL AHLAK

Ahlak, huy, karakter, mizaç demektir.Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak anılmasına neden olan huyları ve yaptığı davranışlarına denir. Bu davranışlardan iyi ve faydalı olana güzel ahlak, kötü ve zararlı alanına […]

Allah çocuklarla ana babaları imtihan eder

İnancımıza göre insan sadece kendisinden sorumlu değildir. Kendi yükü ile beraber başkalarının yükünü de taşır. İnsan için en ağır imtihan, sorumlu olduğu kimseler için olan imtihandır. Sorumluluklarını tam olarak yerine […]

Çocuklar ana babaya emanettir

Cenab-ı Allah çocukların hesabını ana babalardan soracaktır. Kur’an’da: “Diri diri toprağa gömülen kıza hangi günah sebebiyle öldürüldüğü sorulacaktır” (Tekvir:8-9) buyrularak çocuğun hayatını mahvedenlerin sorguya çekileceği bildirilmiştir. Cahiliye devrinde çocuğun dünya […]