Müslüman uyarıcı olmalıdır?

Allah’ın emrine göre her Müslüman tebliğe memurdur. Allah’ın dinini tebliğ edecek, insanları doğruya güzele davet edecektir. Bunda ayrım gözetmeyecektir. Çünkü islam son dindir. Bütün insanlığa inmiştir. Tebliğ görevini yaparken Müslüman […]

Tebliğ ne demektir?

Kelime olarak  taşımak, ulaştırmak, götürmek demektir. Genel manada tebliğ, Allah’tan vahiy yolu ile gelen emir ve yasakları insanlara bildirmektir. Cenab-ı Allah peygamberimize: “Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et eğer […]

MÜSLÜMANIN UYARICILIK GÖREVİ

İnsanoğlu yol gösterilmeye, bilgilendirilmeye muhtaç bir varlıktır. Onun için Allah insanı yarattıktan sonra başıboş kendi haline bırakmayıp peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Sonra da inanan insanları peygamberler vasıtasıyla tebliğ edileni yayma, […]

Nelere tepki gösterilmelidir?

Kötü olarak ne varsa hepsine karşı olmak inancımızın gereğidir. Peygamber (as): “iyiyi kötü, kötüyü iyi olarak gördüğünüz de haliniz nice olur?” buyurmuştur. (B.H. Külliyatı:7908) İslam’a Müslümana yönelik her türlü saldırıdan […]

İnanan herkes sorumludur

Bizi parça parça edenlere karşı, inancımızda ideallerimizden azar azar, koparanlara karşı geleceğimiz olan gençleri yozlaştıranlara karşı Müslümanım diyenler ne düşünüyor ne yapıyor? Her şeyi bir tarafa bırakıp Müslümanlarla uğraşanlara yazıklar […]

Neden tepkisiz hale geldik?

Sistemli bir şekilde inancımızdan uzaklaştırıldık, milli duygularımız taklitçilikle batı hayranlığı ile zayıflatıldı yıkım yapan medyayı kendi elimizle besledik. Yabancı ideolojilerin uşağı siyaseti destekledik. Kendi milletimizi, milli değerlerimizi küçümsedik, adeta düşman […]

Umursamazlık Müslümanın tavrı olamaz

Müslüman duyarlı olur iyiliği emretme kötülüğü men etme, olumsuzluğa tepkili davranma ayrıca cihad etme gibi görevleri vardır. Kötülük karşısında susmak, kötülüktür, küfre rıza küfürdür. Fitnelere karşı susmak şeytan işidir. Küçük […]

Tepki toplumu olmalıyız

Tepki toplumu olmayan milletlerin geleceği olmaz. Onun üzerinde düşmanın hakimiyeti görülür. Bir toplumun varlığını ve bağımsızlığını koruması duyarlılık ister, mücadele ister. Hiçbir şey kendiliğinden gelmez. İyilik, fedakarlık göstermeden, hak etmeden […]

Uyanık olmak ve karşı koymak inancımızın gereğidir

Önemli olan bu mücadele de kimin kimin yanında olduğudur. Kimin kimin değirmenine su taşıdığıdır. Kimin yaptığı kimin işine yaradığıdır. İnsan sebep olduğu şeyi bizzat yapmış gibi karşılık alacaktır. Allah Resulü: […]

DUYARLI OLMAK

Duyarlı olmak, ruhu ölmeyenlerin inancı, idealleri yozlaşmamış ve insanlığını kaybetmemiş olanların işidir. Uyuşmamış, uyuşturulmamış kimseler duyarlı olur. Ahlaki, insani değerlerini kaybetmeyenler duyarlı ve tepkili olur. Vatan, bayrak sevgisini ve milli […]