40 KUTSİ HADİS

En doğru, en güzel, en hayırlı söz, alemlerin Rabbı olan Cenab-ı Allah’ın sözüdür. Dünya durdukça Allah’ın kelamı, mucize olarak kalacaktır. Bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiş, bundan sonra […]

40 HADİS-İ ŞERİF OKUMANIN EZBERLEMENİN FAZİLETİ

“Bir kimse ümmetime, ya bir sünnet ifası veya bid’atın izalesi için bir hadis ulaştırırsa onun makamı cennettir.” (Ramuz el-EHadis – 398/3) “Kim ölümünden sonra geriye kırk hadis bırakırsa, o kimse […]

İslamın Dört Kaynağı

İslamın dört kaynağı vardır. Bunlar:  Kur’an,  Sünnet,  İcma  Kıyas’tır.  Hadisler Kur’an’ı açıklayıcı durumun-dadır. İslamı nasıl yaşayacağımızı hadis-lerden öğreniriz. Ne, ne kadar, ne şekilde ve ne zaman? Bu soruların cevabını hadislerden […]