TABİATCILIK

“ Tabiat olayları”,”tabiat ana”,”yaratıcı tabiat” ifadeleri ve düşünceleri inkarın zifiri karanlığıdır.

Tabiat yaratılandır. Bu güne kadar hiçbir şey yaratmamıştır. Hiçbir şey yarattığı da görülmemiştir. Tabiatta ki her şey taştır, topraktır ve ağaçtır. Yaratma gücüne sahip değildir. –“ Musa’nın kavmi buzağıyı tanrı edindiler. Görmediler mi ki O, onlarla ne konuşuyor, nede onlara yol gösteriyor.” (A’raf:148)

-“ İbrahimbir yıldız gördü, rabbim budur dedi, yıldız batınca batanı sevmem dedi.” (En’am:76)

“Ayı gördü,rabbim budur dedi, o batınca rabbim bana  doğru yolu göstermezsen elbette sapanlardan olurum dedi.” (En’am:177)

“Güneşi gördü rabbim budur dedi, o da batınca ey kavmim ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi.”(En’am:178) Müşriklerden olmadığını ifade etti.  

Fussılat Suresi’nin 37. ayetinde: “ Gece ve gündüz, güneş ve ay O’nun ayetlerindendir. Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaradan Allah’a secde edin.”buyurulmuş, tabiatta olan hiçbir şeye tapılamayacağı bildirilmiştir.  

24- Ataizm  ve darwinizm     de yüce Allah’ın yaratıcılığını inkar temseline dayandığı ve sırf İslam düşmanlığı olduğu için sürdürülen bir zihniyet olduğu için

şirktir.

Yaratma gücüne sahip olan tek varlık ve güç sahibi Allah’tır. Dünya ve dünyadaki her şeyi yaratan ve yaratmaya devam eden yüce Allah’tır.  

Yeryüzünde hiçbir şey tesadüfi değildir. Tesadüfe yer olmadığını bugün ilim ortaya koymuştur.

Darwin her şeyi tesadüfe bağlamıştır. Ona göre her şey kendiliğinden tesadüfen oluvermiştir. Bu Cenab-ı Allah’ı inkara dayanan bir görüştür.  

Kur’an’da:

-“ Yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır.” (Haşr:34)

-“ Siz mi yaratıyorsunuz yoksa, yaratan biz miyiz” (Vakıa:59) diye soruluyor.

Her canlı ayrı yaratılmıştır. İlk yaratılan Hz.Adem (As)’ dır. İnsanlık Hz.Adem’den türemiştir. Evrim bilim değil ideolojidir. Kanıtı olmayan bir teoridir. Tarihi belgeler evrimi yalanlamıştır.    

Ataizm ve Darwinizm, Allah’ı yok saydığı ve yaratıcı olarak kabul etmediği için aklın ve ilmin kabul etmediği bir görüştür.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir