Sünnete sarılıp ayakta tutmalıyız

Peygamber (as): “Sünnetime azı dişinizle yapışır gibi yapışın” buyurmuştur. Böylece hayatımızı ayet ve hadis üzerine inşa etmemizi istemiştir. Huzur ve saadet ancak böyle yapılırsa gerçekleşecektir. Çünkü Müslümanın en önemli vazifesi Kur’an ve sünnete tabi olmaktır. 

Sünneti terk etmek, içimizdeki peygamber düşmanlarının ve batılı oryantalistlerin planıdır. Onlar hadisleri tartışarak kafaları karıştırıp islami tartışılan din haline getirmek istemektedirler. 

Eğer sünnetten koparma faaliyetlerine kapılırsak inandığımız gibi yaşayamayız. Yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. 

Her sünnet her hadis Müslüman için bağlayıcıdır. Müslüman sadece farzdan, vacipten sorulmayacak, sünnetten sorulacaktır. Çünkü imanın esaslarında, peygambere iman vardır. Mükellefin işlerinden biri de sünnettir. Sünnet, islamda Kur’an’dan sonra ikinci kaynaktır. 

Nakşibendi Hazretleri, Allah dostu kimdir? Sorusuna : “Şeriat üzerine yaşayan sünnete tabi olan ve istikamet üzere olandır” demiştir. 

Bir defasında da yolumuz nedir? Sorusuna: “bizim yolumuz edeptir. Sünnetleri ihya etmek vebid’atlardan kaçınmaktır cevabını vermiştir. Ümmeti ayakta tutan sünnet olduğu için, sünneti canlı tutmalıyız. Sünnete saldıranlar, aslında ümmete saldırmaktadırlar. 

Sünnete sarılmayan yol alamaz. Allah’a giden yol, peygamberin yolundan geçer. 

Kur’an’dan:

-“Peygambere itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur” buyrulur. (Nisa:80)

Sünneti canlı tutan, peygamberini seviyor demektir. Onun için sünneti yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak sevabı bol işlerdendir. 

Peygamber (as) sünnetimi kim canlı tutarsa, beni seviyor demektir. Beni seven cennette benimle beraberdir” buyurur. (Tirmizi ilim:16)

Sünnete uymayan her iş batıldır. Sünneti terk edenin ameli boşa gider. Kur’an’da :

-“Allah’a ve Peygambere itaat edin ki; amellerinizi boşa çıkarmayın” (Muhammed:33) ikazında bulunulmuştur. 

Peygambere itaat eden Allah’a itaat etmiş olur. Bir hadiste: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur” (Buhari, Ahkam:1)buyrulmuştur. 

Bir hadiste de:

-“Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden baş kaldırmış ve serkeşlik etmiş olur” buyurmuştur.

(Buhari, itizam:2)

Abdullah Bin Deylemi şöyle demiştir:

-“Dinin zayıflayıp gücünün kaybolmasının sebebi, sünnetin terk edilmesiyle olmuştur. Nasıl halatın lif lif çözülüp, sonra da kopması gibi dinde de sünnetin bir bir terk edilmesi, dini zayıflatır. Ve din bir şekil halinde kalır.” (Darimi, Mukaddime:16)

Son olarak peygamber (as)ın iki duasını size nakledeyim. 

-“Bir grup gelir sünnetimi karalar ve dinin temizliğini bozacak şeyler söylerler. Allah’ın meleklerin ve lânet edicilerin lâneti onların üzerine olsun.” (Ramuz’l-ehadis 507/5)

-“Allah benim sözümü işiten ve bunu iyice hıfzeden kimsenin yüzünü ak etsin. O hadisi başkalarına tebliğ eden kimsenin de yüzünü ak etsin” diye dua etmiştir. 

Cenab-ı Allah peygamber (as) insanlığa örnek ve model olarak sunmuştur. (Ahzab:21) Müslüman olan Muhammed ümmetinden olan peygamber (as) örnek ve kendisine model alacaktır.  Böyle yaparsa, Muhammed ümmetinden olma şerefine kavuşacaktır. 

Allah’a yakın olmanın ve O’na kul olmanın ölçüsü, Muhammed (as)a itaat ve sünnetini ayakta tutmaktır. 

Allah ne buyuruyor: “Biz peygamberi O’na itaat edilsin diye gönderdik” (Nisa:64)

Allah Resulünün sünnetine sarılmakla hidayete erilir. Allah Resulünün şefaati ancak böyle kazanılır. 

Allah Resulü: “Sünnetimden yüz çeviren benden değildir (Benim ümmetimden değildir)” buyurmuştur. (Buhari, Nikâh:1)

Allah’a ve peygambere itaat sünnete sarılmakla olur. 

Kur’an’da:

“Resulümdeki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah’ta sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Al-i İmran:31)

“Kim Allah’a ve peygambere isyan eder ve sınırı aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. (Nisa:14)

“Hâlâ bilmediler mi ki, kim Allah ve Resulüne karşı koyarsa, elbette onun için içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. İşte bu büyük rezilliktir” (Tevbe:63) diye haber verilmiştir. 

Cahiliye devrinin insanı peygamber (as)a uyarak kurtulduğu gibi bugünün insanı da peygamber (as)a uyarsa kurtulacaktır. 

Rabbim bizi Kur’an’dan ve Resulunün sünnetinden ayırmasın. Sevgili peygamberimizin şefaatine nail olanlardan etsin.

Ayrıca Müslümanları Muhammed ümmetinden olma şuuruna erdirsin inşallah. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir