SÜNNET OLMAK NEDİR?

Dinde sünnet olmak vacip derecesinde sünneti müekkededir.

Cenab-ı Allah, İbrahim peygamber’e:  ‘Sen ve kavmindeki erkekler sünnet olun.’diye emrediyor. İbrahim (as) 80 yaşında hemen keserle sünnet oluyor. Çok acı çekiyor. Allah O’na:

-‘Neden acele ettin’deyince, İbrahim (as):

-‘Emrini geciktirmekten korktum Ya Rabbi! diyor. (B.Hadis Külliyatı 3/152)

İbrahim (as)’ın kavmi de sünnet oluyor. Peygamberimiz zamanında Hz.İbrahim’in dinin bağlı olan Hanifler sünnet olma geleneğini sürdürmüştür.

Peygamberimiz (sav) sünnetli olarak doğmuştur. Bize: ‘Çocuklarınızı sünnet ettiriniz’buyurmuş ve ‘Beş şey Peygamberlerin sünnetindendir’ demiştir.

1-Sünnet olmak,

2-Kasık kıllarını tıraş etmek,

3-Bıyıkları kısaltmak,

4-Koltukaltı kıllarını yolmak,

5-Tırnakları kesmek,

Sünnet olmak İslam’ın nişanıdır.

Peygamber (as): ‘Sünnet ol ki küfür alametinden temizlenesin’buyurmuştur.

Bir gün biri, peygamber (as)’a sormuş: -‘Sünnetsiz olan Kâbe’yi tavaf edebilir mi?’ Peygamber (sav): -‘Hayır’ cevabını vermiştir.

Hz. Ali (ra) da: ‘Sünnetsizin kestiği yenmez, namazı kabul olmaz’demiştir.

Bir hadiste: ‘Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda bir sünnetimi ihya edene 100 şehit sevabı vardır’buyrulmuştur.

*  *  *  *  * Merasimlere hep maddi olarak hazırlık yapılıyor.

Sünnet olmak ne demek, bunun manası çocuğa anlatılmıyor. Hristiyanların vaftiz olacak çocuğa yaptıkları telkini Müslüman yapmıyor.

Bakın Almanya’da doğmuş, Türkiye’de sünnet olacak. Hazırlıklar yapılıyor, çocuğu da korku sarıyor. Annesine diyor ki:

-Anne, Almanlar sünnet oluyor mu? Annesi:

-Hayır, diyor. Çocuk:

-Keşke ben de Alman olsaydım! diyor.

Maddi hazırlıklar en güzel şekilde yapılırken çocuk sünnete hazırlanmıyor. Olumlu telkinler yapılmıyor. Mesela;

-Erkek olacaksın,

-Müslüman olacaksın,

-Adam olacaksın,

-Temizleneceksin, sağlıklı olacaksın’diye çocuk ruhen, bedenen hazırlanmıyor.

Bazı cahiller bir çocuk görse: ‘Sen sünnet oldun mu? deyip cebine davranıyor. Sünnet olma korkusu veriyor.

Davetiyelere: ‘Sünnetçi amca az kes, çok kesme’. Bazen: ‘İstediğin kadar kes’ yazılması çocukta korku oluşturuyor. Çocuğa acı vermesinden değil, uyuşturulup acı vermediğinden, sadece bir ince derinin temizleneceğinden bahsedilmiyor.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir