SÜNNET NEDİR?

Sünnet, sözlükte iyi huy, iyi ahlâk ve yol demektir. Dinde sünnet Hz. Peygamber (as) dan nakledilen , Peygamber  (as) ın sözü, işi ve susmalarıdır.

Sünnet Fiili, Kavli ve Takriri diye üçe ayrılır:

a) Müekket Sünnet: Devamlı yaptığı ve nadiren terk ettiği

sünnettir.

b)Gayri Müekket Sünnet: Çok defa yapıp, bazen de yapmadı-

ğı sünnete gayri müekket sünnet denir.

Peygamber efendimizin sünnetine “hadis” de denir. Hadis, haber manasına gelir. 

Peygamber (as) ın ağzından çıkan her kelimeyi Müslümanlar ezberlemiş, yazmış ve başkalarına naklederek sahip çıkmıştır. Unutulmaması içinde Peygamber (as) söylediği önemli şeyleri üç defa tekrarlamış ve tane tane söylemiştir. Peygamberinden bir şey duyan onu mutlaka başkalarına nakleder ve o söylenileni yapmaya çalışırdı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir