ŞÜKÜR VE HAMD ETMEDE SÜNNETLER

Peygamber (as) Cenab-ı Allah’ a verdiği nimetlerden dolayı daima şükretmiş ve hamd etmiştir. Bizim de Allah’ a şükretmemizi istemiştir. Şöyle buyurur:

 • “Sizden biri malda, yaratılışta ve evlatta kendinden üstün olana bakmasın. Kendinden daha aşağıda olana bakıp haline şükretsin.”   (Seçme Hadisler: 91/33)
 • “Halka teşekkürde bulunmayan Allah’ a da şükretmez.”   (Tirmizi Birr: 35)
 • “Müslümanın herşeyi hayırdır; sevinir şükreder, üzülür sabreder, iki halde de sevap kazanır.”   (Ramuz-elEhadis: 314/12)

Hz. Aişe (ra) şöyle der:

 • “Rasûlallah’ ın geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kıldığı olurdu. O’ na dedim ki:
 • “Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetmiştir ya Rasûlallah!” dedim. Bana: – “Allah’ a şükreden bir kul da mı olmayayım ya Aişe!” dedi.”   (Riyaz üs-Salihın: 98)
 • “Sevindirici bir şey olduğunda Allah’ a şükür olarak secdeye kapanırlardı.”   (Ramuz el

Ehadis: 529/12)

 • “Allah Rasûlü (sav) hoşlanmadığı bir durumda da Allah’ a hamd ederdi. “Elhamdülillahi alâ Külli halin” yani her durumda hamd Allah’ a mahsustur” derdi.   (Age: 522/10)
 • “Duanın en faziletlisi, “Elhamdülillah” demektir.”   (İbn-i Mace, Edep: 55)
 • “Elhamdülillah demek, zikirlerin ve şükürlerin başıdır. Meşru işler “Elhamdülillah” ile sonuçlanmazsa, hayır ve bereketi olmaz.”   (Ebu Davut, Edep: 18)
 • “Allah’ a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz.”   (Riyaz üs Salihın: 1423)
 • “Allah kulunun yemek yiyip veya su içip de şükredip hamd etmesinden razı olur.”   (Age: 1425)  buyurmuşlardır.

Hamd ve şükretmekle ilgili sünnetler neymiş:

 1. Her nimetten dolayı şükretmek ve hamd etmek sünnettir.
 2. Bizden daha iyi durumdakilere değil, daha aşağı durumda olanlara bakmak, halimize şükretmek sünnettir.
 3. Her iyilik sahibine şükretmek, teşekkür etmek sünnettir.
 4. Hayırlı sonuçlar alınınca şükür secdesine kapanmak sünnettir.
 5. Her hale şükretmek, hamd etmek sünnettir.
 6. Bir işe Allah’ a hamdü sena ile başlamak sünnettir.
 7. Bir şeyi yiyip içtikten sonra onu verene şükretmek; “şükür, elhamdülillah” demek sünnettir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir