Sübhâneke Duâsı

 “Sübhânekâllahümme ve bi- hamdik ve tebârak’esmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâüke) ve lâ ilâhe gayrük.”

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Seni dâima ve böyle anlar ve överim. Senin adın mübârektir. Azamet ve Ceâlin yüksektir. – Seni övmek yücedir- ve Senden başka tanrı yoktur.)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir