Sosyal hayatta haram olanlar

İnsan helale harama dikkat  etmelidir. Hiçbir günahı küçük görmemelidir. Çünkü biriken küçük günahlar, büyür.

Bit’atten hurafelerden kaçınılmalı, itikad düzgün, ahlak güzel olmasına dikkat edilmelidir.

Allah: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin” (Bakara:172) diye emrediyor. Buna göre yenilip içilenlerin helal ve temiz olanlarından yenilmeli içilmelidir. Haram insanın mayasını bozar, hayatını çirkinleştirir. O vücut Allah’a ibadet etme isteği duymaz.

Kul hakkı hayvan hakkından son derece kaçınılmalıdır. Peygamberimiz üzerinde kul hakkı olanın ödeninceye kadar cenaze namazını kaldırmamıştır. Allah bu iki hakkı af etmez.

Beden de haram olan şeyler vardır, bunlardan sakınılmalıdır. Mesela; kaşları yolmak, dişleri seyreltmek, dövme yaptırmak, mazeretsiz estetik ameliyat yaptırmak, kadının saçlarını iyice kısaltması, peruk takması, bedenini teşhir etmesi, organ satışı, sağlığına zarar veren alkol, sigara gibi şeylerin kullanılması, ırzını namusunu haysiyetini koruması, gayri meşru ilişkilerden kaçınması gibi.

Organlarını haramlardan, sakındırmak, müstehcen giyinmemek gerekir.

Altın yüzük erkeklere haram kılınmıştır. Altın yüzükle namaz ihtilaflı bir meseledir.

Haram olan oyunlardan, eğlencelerden uzak durulmalıdır.

Kadın erkeğe, erkek kadına benzemekten kaçınmalıdır. Bu konuda peygamberin laneti vardır.

Kadının giyiminin nasıl olması gerektiği şu ayetlerde belirtilmiştir. (Nur:31 + Ahzab:59 – A’raf:26-27 + Ahzab:33)

Kısa ve ince giyen Esma’yı Peygamber (as) ondan yüz çevirmiş “Bir genç kıza böyle ince ve kısa giymesi uygun değildir” demiştir.

Cünüp gezmekten, hayız ve nifaslı iken ilişkiden kaçınılmalıdır. (Bakara:222)

Müslüman evi günah evi, haramların işlendiği ev olmamalıdır. Yenilen içilen, eşyalar helalden olmalıdır. Geçim güzel olmalı, ilişkiler, İslam’ı  olmalı, hayırlı nesiller yetiştirilmeli, ibadetlerin yapıldığı, meleklerin eğleştiği ev olmalı, anlamsız resimler putlar yerine raflarda güzel kitaplar olmalıdır.

Başta aile yuvaları meşru şekilde kurulmalıdır. Yuvayı yıkacak davranışlardan kaçınılmalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir