Şirkin Cezası

Şirkin cezası ağırdır. Şirke düşenin:

  1. O güne kadar işlediği güzel amelleri boşa gider, günahları kalır.
  2. İman gittiği için nikahta gider.
  3. İman ve güzel ameller gittiği için ebedi cehennemlik olur.
  4. Cenaze namazı kılınmaz, onun için dua istenmez, edilmez.
  5. Mirasçı olamaz.
  6. Kestiği hayvanın eti yenmez.

 Kur’an’da: “Yeryüzünde gezip dolaşın da daha önce müşriklerin akıbetlerinin ne olduğunu görün.” (Rum:42)

      “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.” (Nisa:48)

 “Meryemoğlu Mesih Allah’tır diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki, “Ey İsmailoğulları Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Bilin ki kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur.” Demişti.

(Maida:72)

 – “Lokman, oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, en büyük zulümdür.” Demişti. (Lokman:13)

 Bir kutsi hadiste de: “Kulum bana şirk koşmadıkça, bana dünya dolusu günahla gelse, onu dünya dolusu mağfiretimle karşılarım” buyurulmuştur. (H.H.Erdem, İlahi Hadisler:5)

 Tevbe Sûresi’nde, müşrikler için af dilenmeyeceği, cenaze namazlarının kılınmayacağı, kabri başında dua edilmeyeceği bildirilmiştir. (Ayet:80-84-113 + Münafıkun:6)

      Tevhîde Gel Tevhîde

      Buyruğun tut Rahmân’ın

      Tevhîde Gel Tevhîde 

      Tâzelensün imânın

      Tevhîde gel tevhîde 

      Yaban yerlere bakma

      Cânın odlara yakma

      Her gördüğüne akma

      Tevhîde gel tevhîde 

      Mâsivâdan gözün yum

      Ne umarsan Hakk’tan um

      Gitsün gönülden hümûm

      Tevhîde gel tevhîde 

      Sen seni ne sanarsın

      Fâniye aldanırsın

      Hoş bir gün uyanırsın

            Tevhîde gel tevhîde   Koyup kuru taklîdi

      Candan eyle tevhîdi

      Bulmağa her ümidi

      Tevhîde gel tevhîde 

      Sûrete tapma sakın

      Mânâ yüzüne bakın

      Olmağa Hakk’a yakın

      Tevhîde gel tevhîde 

      Sakın nefse inanma

      Kendini bildim sanma

      Şirk âtesine yanma

      Tevhîde gel tevhîde 

            Olmaz sevdâlardan geç  Mevti anar mısın hiç?

      Yolcu gider kalma geç

      Tevhîde gel tevhîde 

Aziz Mahmûd Hüdâyî

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir