Şirke Nasıl Düşülür?

 Bazı şeylerin şakası olmaz. İnsan ciddi de olsa, şaka da olsa, bilse de bilmese de şirke düşebilir. Bilmemesi mazeret değildir, insanı kurtarmaz. Müslüman, haramı, helali, günahı, sevabı, küfrü ve küfre götüren halleri bilmek, öğrenmek zorundadır.

      Özek olarak insan şu hallerde şirke düşer:

 • Allah’tan beklenileni başkasından beklerse,
 • Allah için yapılanı başkasına yaparsa,
 • Allah’ın sıfatlarını başkasında görürse,
 • Allah’tan başkasına güvenip dayanırsa,
 • Allah’ı şekil olarak düşünürse,
 • Allah baba, Allah dede derse,
 • Teslise inanırsa, Darwanizme inanırsa,
 • Başkasından şefaat, kurtuluş beklerse,
 • İbadetine riya karıştırırsa,
 • Yaratılanlardan birine tapar gibi  davranırsa,
 • “Allah gibi” derse,
 • Ölülerden beklenti içine girerse, şirke düşer. O zaman iman gider, imana bağlı olan nikah gider.

 Bir önemli husus da müşriklere benzememeye çalışmaktır. Eğer müşriklere benzerse ve müşrik işi işlerse, şirk tehlikesi vardır.

 Müşrikler, Hz.Peygambere geldiler ve dediler ki: “Anlaşalım; bir yıl sen bizim putlarımıza ibadet et, bir yıl da biz senin Allah’ına ibadet edelim.” Bunun üzerine Kafirun Sûresi nazil oldu.

 “Rasûlüm dedi ki: Ey kafirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim sizin deniniz size benim dinim banadır.” Buyrularak böyle bir anlaşma ve benzeme ret edilmiştir.

 Kur’an’da: “Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız sizi eski dininize döndürürler de, hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.” (Al-i İmran:149) sizi inkarcılığa sevk edenler” ifadeleriyle de müşriklere uyulması yasaklanmıştır.

 Peygamberimiz de: “Müşriklere benzemeyini” (Ramuz El-Ehadis:276/16) “Onlarla; malınızla, canınızla mücadele ediniz.” (Age:270/10) “Onlara selam vermeyin (Age:62/9) “Onlardan yardım istemeyiniz” (Age:134/7) “”Onların ikramını almayın” uyarılarında bulunmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir