ŞİRK

            Konuya Hz. Peygamber (sav)’in dilinden istiğfar duasıyla başlayalım:

            – ‘‘Allah’ım! Benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Senin kulunum ben. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahit de duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana verdiğin nimeti ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla. Zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur.’’ (Buhari Deavat:2)

X                     X                     X

            İslâm’da imandan sonra en önemli şey, itikat düzgünlüğüdür. Çünkü Hz. Ömer’in dediği gibi:

            – ‘‘Namaz kılmaktan yay gibi olsanız. Oruç tutmaktan çivi gibi olsanız, inancınız düzgün değilse, ameliniz kabul olmaz.’’

            İman-amel için en büyük tehlike ve günahların en büyüğü, Cenab-ı Allah’ın affetmediği şirktir.

            Günümüzde şirke düşme tehlikesi çok. Sebebi de İslam’ın bilinmemesi ve hayatımızda yer almamasıdır.

            Din bilinmiyor. Öğrenilmek istenmiyor. Dinin emir ve yasakları kulaktan kulağa dolaşan fısıltılar oluyor. Evlerde temel kitaplar yok. Dinî hayatı anlatan ilmihaller yok. Hadis kitapları, tercümeler, tefsirler yok…

            İtikadı bozuk insanların programları dinleniyor. Onlar da doğru yanlış demiyor. Dikkat çekmek için atıp tutuyor. Konuşmaları Kur’an’a, peygamberin hadislerine, hak mezheplere ve güvenilir hocalarımızın eserlerine dayanmıyor. Meseleyi bilenler: ‘‘Bu nerden çıktı?’’ demekten kendini alamıyor.

            Bu devirde en önemli şey, ameli, imanı muhafaza etmek ve imanla bu dünyadan ayrılmaktır, sanırım.

            Bu günlerin kafa karıştırıcılarına işaret ederek peygamber (as) şöyle uyarıyor:

            – ‘‘Bir zaman gelecek, bir gurup benim sünnetimden başka yollara tabii olacaklar ve ümmetimi başka yollara götürecekler.’’ (Müslim:1847)

            Atalarımız: ‘‘Çürük baklanın kör alıcısı olur’’ demişlerdi. Dinini sağlam kaynaklardan öğrenmeyenler, bu sapık insanların peşinden gitmekte sakınca görmüyor.

            Allah Resûlünün Müslümanları saptıranlara lâneti var. Buyuruyor ki:

            – ‘‘Bir gurup gelecek; sünnetimi karalayacak ve dinin temizliğini bozacak şeyler söyleyecek. Allah’ın meleklerin ve lânet edicilerin lâneti onların üzerine olsun.’’ (Ramuz el-Ehadis:507/5)

            ŞİRK NEDİR?

            Şirk, inanç hastalığıdır. Ortak koşma demektir. Bir şeyi Allah’la paylaştırmak Allah’ın sıfatlarını başkasından görmek Allah’ın tasarrufunda olanı başkasına yakıştırmak. Allah’tan başkasını yaratıcı görmek. Allah’tan beklenileni başkasından beklemek. Allah’tan başkasından yardım istemek ‘‘imdat’’ demek yani Allah’a eş ve ortak koşmaktır. Allah’a yapılması gerekeni başkasına yapmaktır.

            Meselâ; Araplar, Allah’a inanmakla beraber putlara tapıyorlar onlara kurban sunuyorlar, onlardan bir şeyler bekliyorlardı.

            Bugünün insanında modern putları var. Onlara tazim ve hürmetler sunuyor, onlardan bir şeyler bekliyor. Onlara bir şeyler arz ediyor. Çoklarının uğur eşyası var. Birçok ailelerde sıra sıra filler var. Yatırlar birçok insanı meşgul ediyor. Medyuma danışmadan iş yapmayanlar oluyor. Falını okumadan güne başlanmıyor.

            Bazıların: ‘‘Bizi koru, kurtar, yetiş, imanla gitmemi sağla, kabirde, sıratta, mahşerde yardım et… diyenler oluyor. Bazılarına gavs(=sığınak) gözüyle bakılıyor.

            KUR’AN’DA ŞİRK:

            Kur’an bizi şu ayetlerle uyarıyor.

            – ‘‘Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Nisa:36)

            – ‘‘Allah ile birlikte başka ilâh edinme! Sonra kınanmış, Allah’ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.’’ (İsra:39)

            – ‘‘Allah’a ortak koşma! Şirk büyük bir zulümdür.’’ (Lokman:13)

            – ‘‘Allah’ı bırakıp kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? (Ahkaf:5)

            – ‘‘Allah ile birlikte başka bir tanrıya yalvarma!’’ (Kasas:88)

            – ‘‘Allah’a ortak koşanın işleri mutlaka boşa gider’’ (Zümer:65)

            – ‘‘Müşrikler necistir (pisliktir) (Tevbe:28)

            – ‘‘Allah’ı bırakıp da fayda ve zarar vermeyen şeylere tapma! Eğer bunu yaparsan zalimlerden olursun.’’ (Yunus:106)

            – Allah ile birlikte kimseye yalvarma ve kulluk etme!’’ (Cin:18)

            Kur’an’a göre;

 • Şirk en büyük günahtır.
 • Müşriki Allah bağışlamaz.
 • Şirk koşan Allah’ın rahmetinden mahrum olur.
 • Şirk Allah’a iftiradır.
 • Şirk zülümdür, sapıklıktır.
 • Şirk koşanın ameli boşa gider.
 • Şirk koşan necistir.

Müslüman, Lâ ilâhe illallah (Allahtan başka tapınılacak, ibadet edilecek ilâh yoktur.) diyerek yola çıkmıştır.

Peygamber (as): ‘‘Çocuklarınıza ilk önce ‘‘Lâ ilâhe illallah’ı öğretin. Ölmek üzere olana Lâ ilâhe illallah’ı öğretin. Ölmek üzere olana Lâ ilâhe illallah’ı telkin edin.’’ (Müslim cenaiz:1) buyurarak ‘‘Lâ ilâhe illallah’’ ile hayata başlayıp ‘‘Lâ ilâhe illallah’’ ile çene kapamamızı istemiştir.

            ŞİRK ÇEŞİTLERİ:

            – Allah’tan başkasına kulluk.

            – Allah’tan başka ilâh ve yaratıcı tanımak.

            – Allah’tan başkasından beklenti.

            – Allah’a eş ortak koşmak.

            – Medyumu, falcıyı, büyücüyü bir güç olarak görmek.

            – Reenkarnasyona inanmak.

            – Allah’tan başkasından korkmak.

            – Allah’la arada aracı kabul etmek.

            – Teslise inanmak.

            – Allah’a yer, şekil isnat etmek.

            – Allah’tan başka tanrı edinmek.

            – Gaybı bildiğini iddia etmek.

            – Riya (gösteriş için Allah rızasının dışında iş yapmak)

            – Uğur uğursuzluk aramak.

Peygamber (as):

            – ‘‘Uğursuzluk inancı, sizi yolunuzdan alıkoymasın.’’ (İ.Canan Hadis Ans:11/208)

            – ‘‘Uğursuzluk çıkarmak şirktir.’’ (B.Hadis Külliyatı:4/200)

            – ‘‘Kim uğursuzluk sayıp işinden kalırsa, şirk koşmuş olur.

Bir gün peygamberimiz birinin kolunda bir şey görür ve sorar:

 • Nedir o?
 • Uğurum. Bana güç ve cesaret veriyor.
 • Çıkar onu at. O senin ancak aczini arttırır. Şayet o, üzerinde iken ölürsen, iflah etmezsin.’’ buyurmuştur.

            – Büyü yapmak yaptırmak.

            – Tabiatçılık.

            – Satanizm.

            – Darwinizme inanmak.

            – Puta tapmak.

            – Allah’tan başkası için yemin etmek:

            ‘‘Kafir olayım, imansız gideyim. Şunun üzerine yemin ederim’’ demek.

            Bir hadiste: ‘‘Kim Allah’tan başkası adına yemin ederse, o şirk koşmuştur’’ buyrulur. (Müslim Nüzur:9)

– Hacerül-esvedi öpmek şirk midir? Hacer’ül-esvedi peygamberimiz öpmüştür. Bizde o öptü diye öperiz. Yalnız o anda o taşta bir güç sezmemek ve ondan bir şey beklememek gerekir. Hz. Ömer (ra): ‘‘Ey taş! Bilirim ki sen ne fayda verirsin nede bir zararı giderirsin. Seni peygamber öptü diye öpüyorum’’ demiştir.

– Ona buna adak adamak, Allah’tan başkası için Kurban kesmek kan akıtmak. Bunun karşılığında bir şeyler istemek, bazı beklenti içine girmek şirktir.

– Satanizm (şeytana tapınmak) şeytana kulluk yapmak, hakimiyeti altına girip, emirlerini yerine getirmek şirktir.

            Kur’an’da:

            – ‘‘Şeytana kulluktan kaçının’’ (Zümer:17)

            – ‘‘Şeytanın ardına düşmeyin.’’ (En’am:142)

            – ‘‘Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.’’ (Bakara:208)

            – ‘‘Sakın şeytana tapmayın.’’ (Yasin:60) diye uyarmıştır.

            – ‘‘Allah’tan başkasına ibadet veya ibadette gösteriş veya ibadete başkasını ortak etmek.

            Bir hadiste: ‘‘Şirk gizlidir. Mesela kişi namaz kılar, namazını görenler sebebiyle güzel kılarsa, şirktir.’’ (İ.Canan Hadis Ans:17/619) buyrulur.

            Bir kutsi hadiste: ‘‘Kim benim için işlediği bir amele benden başkasını ortak ederse, Ben ondan uzağım. Yaptığı iş bana değil, ortak ettiği kimseyedir. (Age:17/618) buyrulmuştur.

            Bunlar için kıyamet gününde: ‘‘Amelinin sevabını git o versin denileceği bildirilmiştir.

            Şuna dikkat edilmelidir. O da: duadan sonra şunun için bunun için… deyip deyip de ve Allah rızası için Fatiha’’ demek bölüştürmektir. Bir şey ya Allah içindir yada başkası içindir. Allah için olan başkası için, başkası için olan Allah için olamaz.

            Mehmet Zahid Kotku, Anababa adlı eserinde şöyle der: ‘‘Sıralayıp da Allah rızasını da ekleyivermek şirktir.’’

            Bir sahabe peygamberimize gelerek:

            Bir amel söyle ki, bana faydası olsun, başkalarına da faydası olsun. Aynı zamanda Allah rızası için olsun.’’ der. Allah Resûlü:

            – Bir şey ancak Allah için olur’’ demiş, zümer suresinin ikinci ayetini okumuştur.

            Peygamberimiz: ‘‘Elinden gelse amelimi Kiramen-Katibinden saklardım’’ demiştir.

            İbadetlerde gösteriş olmaz. Ancak yapılan iyi bir işin, güzel bir amelin başkalarına örnek olması, onlarında yapmasının sağlanması niyetiyle, teşvik maksadı ile bazı şeyleri açıktan yapmak caiz dir’’ diyen büyüklerimiz vardır.

            ŞİRKE NASIL DÜŞÜLÜR?

            Kur’an’da: ‘‘Çoğu Allah’a şirk koşarak inanır’’ buyrulur.

            Peygamberimizin ifadesiyle: ‘‘Şirk, gece karanlığından siyah karıncanın ayak sesinden daha gizlidir’’ (Ramuz el-Ehadis:215/16)

            İslam’dan önce insanlar Allah’la beraber putlara tapıyor, bizi Allah’a yaklaştırsın’’ diyorlardı. Bugünde bazı müslümanlar Allah’ın rızasını kazanmak, daha çok sevap kazanmak için bilgisizlikten kaynaklanan davranışlarda, konuşmalarda bulunabiliyor.

            – Koca Allah diyor.

            – Allah baba diyor.

            – Kahpe felek, zalim felek diyenler oluyor.

            – Allah’a yapılanı başkasına yapanlar oluyor.

            – Allah’ın sıfatlarını başkasında görenler oluyor.

            – Allah’tan başkasından korkanlar, Allah’tan başkasını sevenler oluyor.

            – Allah’tan başkasından beklentisi olanlar oluyor.

            – Allah’a yer ve şekil izafe edenler oluyor.

            – Allah’tan başka yerde kurtuluş arayanlar, sığınak arayanlar oluyor.

            – Allah’ı gördüğünü konuştuğunu iddia eden sapıklar oluyor.

            Açıkça ifade edeyim ki, bilmemek mazeret değildir. Müslüman, imanını muhafaza için küfre götüren halleri, günahı bilecek, şirke düşmekten sakınacaktır.

            ALLAH İNANCI NASIL OLMALIDIR?

            İhlas süresinde:

            – ‘‘Deki: O Allah birdir.

            – Allah samedtir. (Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.)

            – O Allah doğmamıştır. Doğrulmamıştır.

            – O’na hiçbir şey denk değildir.’’

X                     X                     X

            Bakara sûresinin 255. ayetinde de Allah inancımızın nasıl olması gerektiği şöyle ifade edilmiştir.

            ‘‘Allah’tan başka tanrı yoktur.

            – O. hayatı ezeli ve ebedi olandır.

            – Her şey O’nun yaratmasıyla var olmuştur.

            – O’nu ne bir uyuklama ne de uyku tutar.

            – Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur.

            – Onun izni olmadan kim şefaat edebilir?

            – O, geçmiş ve gelecek her şeyi bilir.

            – İnsanlar O’nun bildirdiğinden başka bir şey bilemezler. Allah’ın bilgisi her şeyi kapsar.

            – Hiçbir şey O’na ağır gelmez.

            – O, pek yüce olandır. Her şeyden büyük olandır.’’

X                     X                     X

            Allah cisim, sûret ve şekil değildir. Biz O’nu kavrayamayız.

            O’nun eşi benzeri yoktur. O, mekandan münezzehtir.

            Peygamberimizin ifadesiyle: ‘‘Allah’la ilgili ne aklınıza gelirse, Allah ondan başkasıdır.’’   Yunus: ‘‘Yücelerden yücesin

                            Kimse bilmez nicesin’’ der.         

            ‘‘Yaratıcı’’ Allah’tan başkası için kullanılamaz. Yaratmak, yoktan var etmektir. Biz ancak var olan şeylerde değişiklik yapabiliriz.

            Kur’an’da: ‘‘Yaratan, var eden ve şekil veren Allah’tır. (Haşr:34)

            Her insanın DNA sı, parmak izi, sesi, her kar tanesinin şeklinin farklı olması, görünen görünmeyen şu alem, tesadüfi olabilir mi?

            Biri tabiat anadan söz ediyordu. Laz arkadaşım uçan küçücük sineğe işaret ederek: ‘‘Buni babanmi yaratti’’ dedi. Bir sessizliğe sebep oldu.

            Allah’tan başka tanrı yoktur. Tanrı, çokluk ifade eder. Allah’ın yerini tutmaz. ‘‘Esma-ül Hüsna’’da tanrı yoktur.

            Süleyman Çelebi: Birdir Allah Ondan başka tanrı yoktur.’’ der.

            Tanrı diyen, Allah demiş olmaz.

            Kelime-i Tevhidin manası: ‘‘Allah’tan başka tanrı yoktur’’ demektir.

            Kur’an’da şöyle buyrulur:

            – ‘‘Allah ile birlikte başka tanrı tanıma!’’ (İsra:22)

            – ‘‘Rabbiniz Allah’tır. Ondan başka tanrı yoktur.’’ (En’am:102) + (Mü’min:62)

            Allah’tan başkasına yapılınca şirk olan şeyler vardır. Bunlar:

 • Kulluk,
 • Secde,
 • Yardım istemek,
 • Kurban kesmek,
 • Başkasına güvenip, dayanmak,
 • Ecelini, rızkını, başkasının elinde aramak, Hızır’dan, Noel babadan, yatırdan bir şeyler beklemek.

Kur’an’da: ‘‘Yardım ancak Allah’tan dır’’ (Al-i İmran:126) buyrulmuştur.

            PEYGAMBERLE İLGİLİ ŞİRK

            Müslümanları, peygamber (as)’ın sünnetinden, şefaatinden ayırmak, mahrum etmek, müslümanları başsız bırakmak için kurulan tuzaklara düşmemek için çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü peygambersiz, sünnetsiz İslam olmaz. Kur’an anlaşılmaz, İslam yaşanmaz, istenende budur.

Ne diyorlar:

 • Peygambere uymak şirktir.

Peygambere uymayı Allah emrediyor:

 • ‘‘Allaha ve Resûlüne itaat edin’’ (Miada:92)
 • ‘‘Allaha itaat edin peygambere itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.’’(Muhammed:33)

Peygamberi araya Allah koymuştur. Peygambere uymamak Allah’a isyandır.

 • O’da bir insandır deniliyor.

Evet oda bir insandı. Ama insanların en üstünü, en şereflisi, Alemlerin efendisi ve Allah’ın Habibi idi Her şey onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. O, Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

 • Allah’la beraber peygamberi sevmek şirktir diyorlar. İki sevgi bir arada olmazmış.

Allah onu sevmiş ‘‘Habibim’’ demiş bize de sevin demiştir. Kelime-i Tevhitte, şehadette olduğu gibi Allah’la peygamberi birbirinden ayıramayız.

 • Sakal-ı şerifi öpmek şirktir diyorlar.

O, peygamber (as)’ın sakalıdır. Peygamberimize saygı gösterdiğimiz, hürmet ettiğimiz gibi O’na ait sakalına da diğer kutsal emanetlere de, hırkasına da saygı duyar hürmet gösteririz. Asla o’na tapmayız. Ondan bir şey beklemeyiz.

 • Salavat-ı şerife getirmek şirktir deniyor:

Kur’anda: ‘‘Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey iman edenler! Sizde o’na salavat getirin ve tam olarak teslimiyetle selâm verin.’’ (Ahzab:56) emri vardır.

Peygamberimiz, birçok defa: ‘‘bana salavat getirin’’ demiştir.

Cebrail (as): ‘‘Adını duyup da salavat getirmeyenin burnu sürtülsün’’ demiştir.

Büyüklerimiz, salavat getirmiş ve getirmemizi tavsiye etmişlerdir. Çünkü peygamberimizin şefaatine nâil olup, kurtulabilmek için peygamberimizi sevmek, ona uymak ve O’na salavat getirip, selam göndermek durumundayız.

 • Peygamberden şefaat istenmez diyorlar:

Kur’an’a göre peygamberimiz Cenab-ı Allah’ın izin verdiği kimselere şefaat edecektir.(Taha:109)

               Peygamberimize şefaat hakkı verilmiştir. Bir hadiste: ‘‘Kıyamet günü bana şefaat hakkı verildi’’ buyurur. (Buhari:2/2224)

            Peygamberin şefaat etmediği nasipsiz insandır, O’na kurtuluş yoktur.

 • Ezan duası yapmak şirktir deniliyor.

Peygamberimiz: ‘‘Kim ezan duası yaparsa, o’na kıyamet günü şefaatim helal olur.’’ (Buhari Ezan:8) buyurur.

Bugün bütün camilerimin de ezan duası yapılmaktadır. Ezanı dinleyen Müslüman ezan duası yapmaktadır.

Bütün bunlar peygamber (as)’ı unutturmak, Müslümanları Ondan koparmak başsız bırakma gayretleridir. Sünnet düşmanlarının tavrıdır bu tür ifadeler.

Yalnız şu ifadelerden kaçınmamız gerekir.

 • Medet ya Muhammed!
 • Şefaat ey Muhammed’’ denmez. Neden çünkü yardım Allah’tan dır. Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemez.

Birde peygamber Allah’ın nurundan yaratılmıştır.’’ diyenler O’nu Allah’ın bir parçasıymış gibi gösterme hatasına düşenler oluyor.

KİŞİLERLE İLGİLİ ŞİRK

Papazların yetkisi, İslam’da kimsede yoktur. Papaz günah itiraf ettirir. Günah bağışlar. Dilediğini cennete koyar. İstemediğini de aforoz edip cehenneme koyar.

İslam’da kula kulluk olmaz. Peygamber efendimiz, farklı davranılsın, hizmet edilsin, önünde eğilinsin istememiştir.

 • Mescit yapılırken işçi gibi çalışmıştır.
 • Yemek hazırlanırken: ‘‘Bende odun toplayayım’’ demiştir.
 • ‘‘Efendiniz kim’’ diyen Bizans elçisine ‘‘Efendi hizmet edendir’’ cevabını vermiştir.
 • Bana başkalarının krallarına yaptıklarını yapmayın demiştir.
 • Aşırı ilgi gösterenlere ben Allah’ın kulu ve elçisiyim. Ben Kureyşli, kuru ekmek yiyen kadının oğluyum demiştir.

Bir hadislerinde: ‘‘İnsanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olan kimse, cehennemdeki yerini hazırlarsın’’ buyurmuştur. (Tirmizi Adap:47)

Abdest alırken biri elbisesini tutsun, biri su döksün, biri ayağını kurulasın istememiştir. Allah Resûlü.

 • Allah’tan başkasından yardım istemek şirktir.
 • Birilerine ölürken imanlı gitmemi sağla, kabirde, sıratta, mahşer yerinde yardım et’’ demek şirktir.
 • Halini falana arz et, O Allah’a arz eder’’ demek şirktir.
 • Birilerine kayıtsız şartsız teslim olmak, falan beni iyileştirdi, falan beni kurtardı, falan olmasa benim işim olmayacaktı’’ demek şirktir.
 • Birilerini günahsız, kitabını hatasız kabul etmek şirktir.
 • Övülmekten hoşlanmak, önünde eğilinsin istemek, eli öpülsün istemek, gururlanmak şirktir.

Bir büyüğümüz: ‘‘Elimi öpüp durmayın, çok tevbe etmek durumunda kalıyorum’’ demiştir. Kendini bilen aşırılıktan rahatsız olur.

 • Allah’ın sıfatlarını birilerine yakıştırmak.

‘‘Gavs, Gavs-ı Azam, Gavs-ı Ekber’’ demek demek şirktir. Tek sığınak Allah’tır. Büyüklük, Allah’a mahsustur.

 • Falanın ruhu hazırdır, bizi görür, halimizi bilir, görür demek şirktir.
 • ‘‘Falanın elini öp günahsız olursun’’ demek. Buna inanmak şirktir.
 • Kişiye iltica şirktir.
 • Peygamberimiz kızına: ‘‘Peygamber kızıyım diye güvenme’’ diyerek bize mesaj vermiştir.

Nuh (as) oğlunu, Lût (as) hanımını, İbrahim (as) babası Azeri, peygamberimiz kendisini büyüten, koruyan Amcası Ebu Talibi kurtaramamıştır.

 • Moan tarikatı temsilcilerinde, Hindli mataşide, şifa dağıttığını söyleyen seyyid adı ile dolaşanlarda şifa aramak şirktir. Şifa Allah’tan dır.
 • Kişiye secde etmek şirktir.
 • Birilerin gaybı gizliliği bildiğini gelecekten haber verdiğine inanmak şirktir. Gayb-ı gizliliği Allah’tan başka kimse bilemez.
 • Rüyada Allah’ı gördüğünü iddia etmek, konuştuğunu söylemek şirktir.
 • Kişiye kurban kesmek şirktir.

ÖLÜLERLE İLGİLİ ŞİRK:

Günümüzde bizi daha çok ölüler yönetiyor gibi. Ölülerle ilgili yanlışlıklar dinin önüne geçiyor.

Halbuki, ölenin dünya ile tasarrufu biter. Mezar taşına ‘‘Fatiha’’ yazılır. Yani ölen, insanlardan Fatiha bekler, hayır hasenat bekler.

Dini bilgisi olmayanlar, ölenlerin kemiklerini sızlatacak işler yapmaktadır.

– Türbeleri tapınılacak yerler yapmak, çaput bağlamak, hurafeler işlemek,

– Ölenlerden bir şeyler istemek, bir şeyler beklemek, şifa beklemek, çocuk istemek, başarı beklemek, evlilik istemek, oralarda kurban kesmek şirktir.

Günde beş vakit namazın her rekatın da: ‘‘iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn’’ diyen Müslüman: ‘‘Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım umarız’’ dediği halde yardımı başka yerde arıyor.

– Falan türbeye gittim, dua ettim, kurban kestim, şunu istedim işim oldu’’ demek şirktir.

Kabirler, dua yeri, namaz yeri, istek yeri değildir. İbret alınacak yerlerdir.

Kabirlere; adak adamak, para eşya koymak, mum yakmak, çaput bağlamak, el yüz sürmek, orayı burayı öpmek, oradan toprak almak, etrafında dönmek, eğilerek geri geri gitmek, şirk kokak davranışlardır.

Türbeler ancak ziyaret edilir, tefekkür edilir, ruhlarına bir fatiha üç ihlas okunur. Buda günaha girmeden şirke düşmeden yapılmalıdır.

ŞİRKİN CEZASI NEDİR?

Şirkin cezası ağırdır: şirk, en büyük günahtır.

 • Şirk koşanı Allah affetmez.
 • Şirk koşan, Allah’ın rahmetinden mahrum olur.
 • Şirk koşan, Allah’a iftira etmiş olur.
 • Şirke düşenin imanı gider, nikâhı gider.
 • Şirk koşanın güzel amelleri boşa gider, günahları kalır.
 • Şirk koşanın cenaze namazı kılınmaz.
 • Şirk koşana dua edilmez.
 • Şirk koşan, müslümana mirasçı olamaz.
 • Şirk koşanın kestiği hayvanın eti yenmez.

Kur’an’da:

 • ‘‘Şirk en büyük zulümdür.’’ (Lokman:13)
 • ‘‘Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz.’’ (Mahl:48)
 • Kim Allah’a ortak koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar, onun yeri ateştir. (Maida:72) buyrulmuştur.

Birde müslümanın dikkat edeceği şey, müşriklere benzememektir. Allah Resûlü bize:

 • ‘‘Müşriklere benzemeyiniz.’’ (Ramuz el-Ehadis:276/16)
 • ‘Müşriklere selâm vermeyiniz.’’ (Age:62/9)
 • ‘‘Müşriklerden yardım istemeyeniz.’’ (Age:134/7)
 • Müşriklerin ikramını almayınız.’’ (Age:135/1) demiştir.

X                     X                     X

Peki şirkten geri dönüş yok mu? Tevbe kapısı her zaman açıktır.

 • Önce pişmanlık duyulur.
 • İman tazelenir. Nikah tazelenir.
 • Geri dönüşü olmayan tevbe ile geri dönüş olur. Çünkü şirk de bir günahtır. Her günaha tevbe gerekir, tevbe edilir.

Rabbim şirkten ve şirket düşmekten Müslümanları korusun.Bizleri korusun. Kusurlarımız bağışlasın. ÂMİN…

…………………………

………………..

……….

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir