SİNEK HADİSİ ve BİR MUCİZE

Peygamber (sav) mikrobu ve sineğin mikrop taşıdığını biliyordu. Hatta bir kanadının altında zehir, diğer kanadının altında da panzehir olduğunu biliyordu.

      Şöyle buyurmuştu:

 – “Sizden birinin yemeğine sinek düşerse, onu tamamen batırın sonra çıkarıp atın. Çünkü; sineğin kanadının birinde (mikrop) zehir, diğer kanadında şifa (panzehir) vardır. Sinek önce (kendini korumak ve savunmak için) zehirli kanadını batırır. (O kanadının üzerine düşer)

Kendini korumak ister.” (Ebu Davut, Et’ime:3944) + (Ramuz el-Ehadis:66/4)

*                 *               *

 Bu hadis zaman zaman dile dolandığı için burada zikrettik. Çünkü peygamberimiz saçma bir söz söylememiştir.

      01.10.2002 tarihli Hürriyet gazetesinde bu konuda şu haber yayınlanmıştır:

      Sineklerden Antibiyotik

 Avustralyalı bilim adamları, her koşulda var olabilen sinek ve benzerlerinden antibiyotik yarattık-larını açıkladılar.

 Çığır açacak ilk adım “Sydney-deki Macquarie Üniversitesi’nden Prof.Andy Beattie önderliğindeki ekip çok ilginç bir araştırmaya imza attı. Sinekler, böcekler ve her türlü haşerenin çürüyen et ve gübre dahil her pisliğe karşı dayanıklı olduğunu dikkate alan bilim adamları, Bu yaratıkların enfeksiyonlara karşı süper direnci olması gerekli.

 Esasen sinekten antibiyotik elde etme çalışmaları geçtiğimiz yüzyılda başlamış, 1930 ve 1947’de İngiliz ve İsveç ilim adamları “cafasin” ve “klotinizin” adlı antibiyotikleri bulmuşlardı. Hala sinekten farklı antibiyotikler elde edilmeye çalışılması, Efendimiz’in bu konudaki uyarısının ciddiyetini ve ilmi bir tabana oturduğunu göstermektedir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir