Sıkıntılarımızın Sebebi Zaaflarımızdır

Her birimizin isteği, herkes bizim gibi olsun, bizden olsun, bizim gibi düşünsün oluyor.

Bir vücuttaki organlar aynı vazifeyi görmüyor. Hepsinin ayrı ayrı görevi var. Bir araya gelince bedeni oluşturuyor.

Müslümanlar arasında ayrılık, İslam’ı iyi bilmezlikten kaynaklanıyor. Rehberler ayrı ölçüler farklı.

 Bakın Hristiyan âlemi, İslam ve Müslüman karşısında bir bütündür. Küfür tek milletken, Müslümanlar arasında ayrılık gayrılık niye? Bu ayrılıktan düşman yararlanıyor. Müslümanların ayrılık sebepleri:

1-Bencillik ve menfaat duygusundan,

2-Irkçılık ve üstünlük duygusundan,

3-Mezhep tarikat ayrılıklarından,

4-Siyasi düşünceden,

5-Ve bunlardan yararlanan iç ve dış düşmanların sinsice böl, parçala ve yut emelinden kaynaklanmaktadır.

Bu durumda Allah’ın ve Peygamberin isteklerinden haberdar olan Müslümanların uyanmaları, bir araya gelip, kardeş olmaları gerekmektedir. İşte o zaman ön planda Cenab-ı Allah’ın rızası olacak ve o zaman “Müslümanlar kardeştir. Kardeş olun!” İlahi emri yerine gelmiş olacaktır.

Bakın ey Müslüman kardeşim Allah ne diyor:

  • “Birbirinizle çekişmeyin.” (Enfal: 46)
  • “Dinlerini parçalayan; bölük bölük olanlardan olmayın. Bunlardan her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.” (Rum:

32)

  • “Ayrılıp ihtilaf edenlerden olmayın.” (Al-i İmran: 105) Buna göre ayrılıkları, farklılıkları bırakıp kardeş olmalıyız. Birbirimizi sevmesini öğrenmeliyiz. Bilmeliyiz ki, aramızda sen ben yok, İslam var.

Düşman oyunlarına gelindiği, İslam kardeşliği gerçekleştiremediği için İslam ülkeleri bu hale düşmüştür. İslam kardeşliğinin gerçekleşmesi için Allah ve Resulü bakın bizi nasıl uyarıyor:

  • “Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah ve ahirete inanıyorsanız onu Allah ve resulüne götürün (onların talimatına göre halledin) bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa: 59)

Düşmanın oyununa gelinirse, düşman, birliğimizi, dirliğimizi bozar. Çare ne olmalı?

  • “Ey Allah’ın kulları! Ya saflarınızı düzgün yaparsınız yahut da Allah aranıza fitne ve düşmanlık sokar.” (R. Salihın:160)
  • “Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur.” (Enam: 159) Bu bir uyarı bir ikazdır.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir