SİGARA KONUSUNDA DİN NE DİYOR?

İslam bir şeyi yasaklarken bazı ölçüler koymuştur. Mesela İslam beş şeyin korunmasını esas almıştır:

 1. Dinin korunması
 2. Neslin korunması
 3. Malın korunması
 4. Canın korunması
 5. Aklın korunması

Eğer bir şey bunlardan birine zarar veriyor veya verdiriyorsa, o şeyi yasaklamıştır.

İslam insan sağlığına ve insana ait değerlere büyük önem verir. Sağlığın ve insana ait değerlerin korunmasını insana görev olarak vermiştir. Beden ve ruh insana emanettir.

İnancımıza göre insan ve insana ait her şey kutsaldır. Ayrıca insanın görevlerini yerine getirebilmesi için dinimiz insan sağlığına büyük önem vermiştir. Bunun için insan sağlığına zarar veren şeyleri yasaklamıştır. Emirler de fayda ve zararı ölçü almıştır.

Şüphesiz ki; sağlık Allah’ın insana verdiği en büyük nimettir. Beden de bir emanettir. İnsanın görevi, sağlığın kıymetini bilmek ve emanetleri korumaktır. Ölüm ötesinde Allah’a bunların hesabını verecektir.

Dinimiz insan sağlığına olduğu gibi vücut temizliğine de büyük önem verir. Yüce Peygamberimiz: “ Kokmuş ağız, sararmış dişle yanıma gelmeyiniz” buyurarak böyle kimseleri istemediğini belirtmiştir. Ayrıca kül tablası gibi kokan kimselere meleklerin yaklaşmayacağı büyüklerin söylediği bir sözdür.

İnancımız açısından diğer bir husus da israf konusudur. Dinimize göre parayı faydasız, gereksiz yere harcamak israftır. Sigaranın bilinen hiçbir faydası olmadığı için sigaraya verilen para da israftır. İsraf ise dinde haramdır. Hele çoluk çocuğun rızkı söz konusu ise…

İnancımıza göre faydalı olmak esastır. İnsanın kendisine veya başkasına doğrudan veya dolaylı olarak zarar vermesi yasaklanmıştır. Bugün sigara içen bir kimse yalnız kendine zarar vermiyor.

Sigara, insan için zaruri bir ihtiyaç değildir. Açlıktan insanların öldüğü dünyamızda insanın insana karşı elbette sorumlulukları vardır. Sonra Allah’ın bize verdiği nimetlerin yerinde harcanması, sigaraya verilecek paraların insanlığa faydalı yerlerde harcanması, çoluk çocuklarla yenilip içilmesi daha doğru olacaktır.

Din bilginlerine göre sigaraya verilen para israftır. Bazılarına göre sigara haram, bazılarına göre mekruh kabul edilmiştir. Helal diyen olmamıştır.

Henüz zararı bilinmediği zamanlarda tartışılmıştır. Tahrimen haram diyenler olmuş, tenzihen haram diyenler olmuş ama içilebilir diyen olmamıştır.

Sigaranın helal olabilecek yönü yoktur.

İnsanın sigara içmesi hak değildir. İnsan parasını israf edemez, haram da kullanamaz. Sağlığına zarar veremez, başkalarına da zarar veremez.

Kur’an da ve hadislerde sigara yasağı yoktur. Bundan sigaranın yasak olmadığı çıkarılamaz. Bugün bir çok içki türü var ki, Kur’an da geçmiyor. Sigara, vahyin kesilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Böyle durumlarda icma ve kıyasa baş vurulur.

Sigaranın zararları ilim adamları tarafından açıklandıktan sonra sigara hakkındaki görüşler değişmiştir.  

Sigara pistir, rahatsızlık verir, kokusu hoş değildir, hastalık sebebidir, içmeyenlere bile zarar verir.

İslam’da zarar vermemek esastır. Bir adamın eşi rahatsız oluyor, kocasının sigara içmesini istemiyorsa, bey sigara içemez.

Tütün ekenler de zarara sebep oldukları için tütün ekmeleri meşru değildir.

Çünkü tütün başka bir yerde kullanılmıyor.

Sigara faydasız bir şeydir. Ayrıca başka alışkanlıklara götürür. Bu haliyle dinin sigarayı meşru sayması mümkün değildir.

Cenab-ı Allah Kur’an’da:

 • “ Kendinizi öldürmeyin” (Nisa:29)
 • “ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın” (Bakara:195) buyuruyor.

Sigara içen kimsenin zarar görmemesi mümkün değil. Bir ayette de: – “ Yiyin, için fakat israf etmeyin” (A’raf:31) buyrularak israf yasaklanmıştır. Sigaranın dumanını yel alıyor, parasını el alıyor. İnsan için ihtiyaç ta değil, israftır.

Bu konuda Peygamber (AS) da şöyle buyuruyor:

 1. “ Sarhoşluk veren, uyuşturan her şeyden men ediyorum” (Ebu Davut:3/329)
 2. “ Soğan, sarımsak yiyen mescidimize gelmesin. İnsanlara eziyet veren meleklere de eziyet verir” (Müslim:5/49)
 3. “Kim Müslüman’a eziyet ederse, bana eziyet etmiş olur. Her eziyet eden cehennemdedir.”
 4. “Sararmış dişle, kokmuş ağızla yanıma gelmeyiniz” buyurmuştur.

Bu hadislere göre, sigara meşru sayılamaz. Çünkü ilim adamları sigarayı uyuşturucu sınıfına katmışlardır. Sigara başkalarına eziyet veriyor, kül tablası gibi kokuyor.

İslam’da;

 • Zarar veren şey,
 • Dolaylı zarar veren şey,
 • Zarara sebep olan şey,
 • Harama götüren şey, helal değildir.

İslam alimlerine göre “sigara içene selam verilmez. Çünkü abesle iştigaldir. Oruçluyken isteyerek sigara dumanını içine çekenin orucu bozulur. Ayrıca sigarayı ikram edilecek bir ihtiyaç görmemişler. Bey hanımın diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken, sigarasını temin etmek zorunda değildir” demişlerdir.

İslam alimlerine göre,

 1. Küllü Müskirin haramün: Her sekir veren şey  haramdır. Sigara içmeyen bir sigara içse veya biri üst üste iki sigara içse ne olur? Başı döner sarhoş olur.
 2. Küllü müsrifin haramün: Her israf haramdır. Sigara ihtiyaç değil israftır.
 3. Küllü habisün haramün: Her kötü kokan haramdır. Sigara içenin kokusu iyi koku değildir.
 4. Küllü müziin haramün: Her eziyet veren haramdır. Bugün sigaranın verdiği zararı, eziyeti başka bir şey vermiyor.

Bir de yabancı sigaralar yakıldıktan sonra hiç çekilmese de bitinceye kadar sönmüyor. Çünkü alkolle yıkanıyor. Buna göre sigara helaldir denilemez.

Fıkıhçılar ne diyor?:

 • “ İnsan sigara içmekle hem israf etmekte, hem vücuda zarar vermekte, hem de başkasına zarar vermektedir. Bu üç zarar gerçekleştiği için buna haram diyoruz. Bir şeye bu hükmü vermek için adının illa da naslarda geçmesi şart değildir. Mesela, eroin de naslarda geçmez. Ama zarar verdiği için haram diyoruz. Aynı şekilde sigaraya da haram diyoruz. Daha önce sigaraya haram demeyenler, ne ölçüde zarar verdiğini bilmedikleri için haram dememiş olsalar gerek” (Prof. Dr. Hayrettin

Karaman)

 • “Sigara keyif verici ve bağımlılık yapar. Bugün sigaranın zararlı olduğu tespit edilmiştir. Hakkında ayet, hadis yok denemez. Asr-ı saadette afyon da bilinmiyordu. Fıkıhçılar onu şarapla kıyas ettiler. Sigaranın da zararı göz önüne alındığında haramlığı kesindir.” (Prof. Dr. Hamdi Döndüren, İslam ilmihali:661)
 • “Tıp ilmi, sigaranın zararını şüphe ve tereddütlü olmaktan çıkarmıştır. Sigara dinen haramdır.” (Türkiye Diyanet Vakfı yayını ilmihal: 2/69)
 • “İslam’da başkalarına zarar vermemek esastır. Sigara zararlıdır, israftır, abesle iştigaldir. Allah: “ kendinizi öldürmeyin. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın” diyor. Sigara şüpheli bile olsa kaçınılmalıdır. Çünkü şüphe harama götürür.” (Prof. Dr. Faruk Beşer, Fıkhın penceresinden sosyal hayatımız s:137)
 • “Zararlı bir şeyi yemek içmek haramdır. Müslüman’ın kendisine zarar veren şeyleri kullanması caiz değildir. İsraf ve sağlık açısından sigara haramdır.” (02-06-

1996 Zaman Yusuf el Kardavi)

 • “Sigaranın sağlığa olan zararı, çocuklarının nafakasının sigaraya verilip onların mağdur edilmesinden dolayı sigara haramdır.” ( Halil Gönenç, G.M Fetvalar 1/229-240)
 • “Tütün zararlıdır, haramdır. Allah’ı zikirden alıkoyar, kötü kokusuyla meleklere eziyet verir.” (02-06-1996 Zaman)
 • “Nargile içenin imamlığı caiz değildir. Nargile ve sarhoşluk veren şeylerin ticaretini yapmak da caiz değildir.” (Şeyh Halid b. Ahmet Age)
 • “Zararı kesine yakın olan haram, zararı hafif ve şüpheli olan ise mekruhtur.” (Fıkhın penceresinden sosyal hayat s:145- Mustafa Zerka)

Evet birkaç fetva böyle.

Kuzey Amerika Tıp Birliği üyesi Dr. İftehar Hüseyin şöyle der:

 • “Sigara, İslam’i ölçüler içerisinde Müslüman’a yakışır bir nesne değildir. Sigara, alkolden daha tehlikelidir. Daha önce sigaranın kesin olarak zararlı olduğu iddia edilemiyordu. Sigaranın faydası yönünde hiçbir emare yok. Ben bir doktor olarak, sigaranın bir çok zararı bulunduğunu gördüm. Bunun için sigara içmeyi bir Müslüman’a yakıştıramıyorum” demiştir.

Şöyle bir soru sorulsa:

 • “Sigaraya giden para boşa mı gitmiştir, yoksa hayra mı gitmiştir? Cevap olarak bir Allah’ın kulu çıkıp ta “hayra gitmiştir” diyebilir mi? Öyleyse boşa giden para israf olmuş bir para değil midir?

Buna göre Müslüman’ın cebinde sigara çakmak değil, tespih ve takke bulunması gerekmez mi?

Cenaze yıkayan bir kardeşimiz: “Bir cenaze yıkadım, leş gibi sigara kokuyordu” demişti.

Bir kardeşimiz de: “Babam rüya görmüş Peygamber (AS) ona: “Ben pis kokan insanı sevmiyorum. Sen sigara içiyorsun” demiş, kovmuş diye anlattı.

Bir hadislerinde: “Sararmış dişle, kokmuş ağızla yanıma gelmeyin” buyurmuyor mu?

 • Süreyya ağabeyimiz rüya görüyor. Peygamber (SAV) çadır kurmuş. Herkes koşturuyor. İki barikat kurulmuş, birincide cepte sigara var mı bakılıyor, olan geri döndürülüyor. İkincide ağız koklanıyor. Ağzı kokan döndürülüyor, ağzı kokan Allah Resulüne ulaşamıyor.  
 • Mehmet Amcamız sık sık Allah Resulünü rüyasında görür ve Onun sohbetine katılırmış. Bir gün kapıyı açıp girince Allah Resulü ona “ sen gelme pis kokuyorsun” demiş, kabul etmemiş. Öylece üzüntüsünden uyanıp bir daha uyuyamamış. Sabah namazına gidip gelmiş, kapıdan içeri girince hanımı: “ sen ne pis sigara kokuyorsun, sigara mı içtin” deyince o akşam kahveye gidip orada oturduğu aklına gelmiş.
 • İki arkadaş sigarayı tartışa tartışa hacca gider. Vardıklarında zemzem içerler. Biri “Zemzem içtik, bir de sigara iç” der. O “olur mu burada” der. “O zaman senin vücudun da Allah’ın evi, neden kirletiyorsun?” der.
 • “İster fakir ol, ister fukara yak yemeğin üstüne bir sigara” sözü muteber bir söz değildir.
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir