SİGARA KONUSUNDA ANNEYE BABAYA DÜŞEN GÖREV

Ev yangınlarının üçte birinin sigara yüzünden çıktığı açıklanmıştır.

Ana babalara düşen görevler vardır. Mesela;

  • Ana baba sigara içerek kötü örnek olmamalıdır.
  • Çocuk sigara görmemeli, içeni seyretmemelidir.
  • Çocuk bakkaldan sigara almaya gönderilmemelidir.
  • Arkadaşlarından gelen “ sen de iç, dene, yak” tekliflerini reddedecek eğitim verilmelidir.
  • Sigara içen ana babanın evladı, sigara içmeye her an istekli ve meyilli olur.
  • Elinde sigara evladına öğüt veriyor: “ sakın içme, ben içiyorum sen içme, bu zararlıdır”. Bu öğütlerin hiçbir faydası yoktur.
  • Eğer başlangıçta göz yumulursa, sigaraya ilgisi ve içmesi gülerek seyredilirse, o çocuğun sigarayı içmemesi zordur.  
  • Büyükler sigarayı bırakmak için yemin eder, bazıları azaltır, bazıları “son paket” olsun der söz verir ama sigara öldürürken içmeye devam ederse, kötü örnek olursa, sigaranın önüne geçilemez. Çocuklarının içmesini istemeyenler önce kendileri içmemelidir.

Bir önemli husus ta devlet eliyle yapılacak mücadeledir. Bugüne kadar yapılan mücadele yeterli olmamıştır. Açılan kampanyalar, sigarayı bırakma günleri, okullardaki Yeşilay kolunun faaliyetleri, yapılan konuşmalar hepside göstermelik olmuştur.

Sağlıklı toplum için ciddi tedbirler alınmalıdır. Özendiren yayınlara, filmlerde dizilerde özendirici örneklere müsaade edilmemelidir.

Okullarda sıkı tedbirler alınmalıdır. Okul yönetimi ve öğretmenler disiplini bozan, çocuğu isyankar yapan ve diğer kötü alışkanlıklara neden olan sigara alışkanlığının önüne geçmek için çareler aramalıdır. Çocuklukta iyi alışkanlıklarda kazandırılabileceğini eğitimciler ispatlamalıdır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir