ŞEYTANIN VARLIĞI

            Şeytanın varlığı, Kur’an ve hadislerle sabittir. İslâm âlimleride varlığını kabul etmişlerdir. Varlığı inkâr edilemez.

            Görünmez, insanları sapıtır, hep çirkin işler için yol gösterir. Hatta kendine taptırır.             “Gözle görülmeyen, varlığı kesin, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi, insanları saptırmaya çalışan varlıklardır.” (Divantaş, İlmihal:1/89).

            Kur’an’da : “Zehirli ateşten yaratılmıştır.” (Hıcr Sûresi : 27) buyurur.

            “Şeytan Allah’a sorar:

-Benim kitabım ne? Allah (cc) :

-Senin kitabın dövmedir. Şeytan :

-Yemeğim nedir? Allah (cc) :

-Üzerine besmele çekilmeyen şeylerdir. Şeytan :

-İçeceğim nedir? Allah (cc) :

-İçkidir. Evin hamam, tuzağın kötü kadın, çağırıcın çalgı, eğleneceğin yerlerde çarşılardır” der. (Ramuz : 332/4).

Şeytan, görülmüyor diye inkâr edilemez.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir