ŞEYTANIN TELKİNLERİ

            Zaman zaman çoğumuz kızarız da “şeytan diyor ki….” deriz. Şeytanı dinleyene şeytan çok şey söyler.

            Ömer b. Abdülaziz’in şöyle dediği nakledilir : “Açıktan iblise lânet edip de, gizliden ona itaat edenlerden olma.”

İnsanı kızdıran şeytandır, sövüp, siğdiren, lânet okutturanda şeytandır.

            Şeytandan iyi düşünce gelmez. Hep kütü şeyleri akla getirir. İnsanı kötülüğe davet eder. Allah’ın yasakladığı şeylere çağırır. Allah’ın emrinin dışında iş yaptırır. Allah’ın rahmetinden ümit kestirir. İnancı zayıf olanı azdırır, müslümana tuzaklar kurar.             Şeytanın telkinlerinin nasıl olduğunu Hz. Peygamber şöyle ifade eder :

            “Şeytan dedi ki : Mal sahibi üç şeyden birinden benden kurtulamaz. Sabah akşam ona vesvese veririm :

            1-Malı helâl olmayan yerden edinmesine çalışırım.

            2-Parasını helâl olmayan yere harcatmaya çalışırım.

            3-Mala karşı aşırı sevgi veririm ki, onu meşru bir yere harcamasın” (Ramuz el-Ehadis : 332/3).

            Kur’an’da :

            -“Şeytan sizi fakirlikle korkutur. Size cimriliği telkin eder.” (Bakara Sûresi : 268) diye bildirilmiştir.

            -“Şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister…” (Mâida Sûresi : 91).

            -“Şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah’a ortak koşanlar olursunuz” (En’âm Sûresi : 121).

            Bir şeyin şeytanın telkini olup olmadığını bilmek için sağlam bilgi ve sağlam iman yeterlidir. Bir de telkin kötü ise, kötülüğe sebep olacaksa, o şeytandadır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir