Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak için yapılacak dua

  1. Euzu billâhi mine’ş-şeytânı’r-racim.

Allah’ım Rahmetinden Edebiyyen kovulmuş olan şeytanın şerrinden

Allah’a sığınırım.

  • Lâ ilâhe ilâllahü vahdehü lâ şerrikelehü lehül mülkü velehül hamdü

yuhyi ve yümîtü ve hüve âle külli şey’in kadir.”

  • İstiaze (sığınma) duası olan (Euzubillahhimineşşeytanırracim)

Bismillâhhirrahmânirrahîm, lâ havle velâ kuvvete illabillahil aliyyil azim” duasını çok okumalıyız.

Ayetel kürsi, ihlas, Fatiha, Felak ,Nâs sûrelerini sürekli okumalıyız.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir