ŞEYTANIN GÖREVLERİ

Şeytanın yaptığı ve yapmaya devam edeceği işleri şöyle sıralayabiliriz.

-Allah’a isyan ettirmek.

-İnançsız hale getirmek, şirke düşürüp, iman ve nikâhtan etmek.

-Bid’atlerle amel ettirmek.

            -Büyük günahlar işletmek, bunu yapamazsa küçük günahlarla oyalamak.

            -Haram yedirip içirmek için haramı, günahı cazip göstermek.

-Ciddi meseleleri unutturup, boş ve faydasız işler yaptırmak, sevabı az işler işletmek.

-İbadetten alıkoymak, yapılan ibadetlerin sevabını boşa çıkarmak. Şeytan, Bilal-i Habeşi namaz kılarken onu yatırmış, uyuması için bir çocuk nasıl sallayarak

uyutulursa, öylece onu sallayarak uyutmuştur. (Prof. Dr. İ. Canan K. Sitte : 7/370).

-“İbadetler için daha var daha gençsin “ deyip geciktirtmek.

-Zekattan, sadakattan ve yardımdan “cimri olursun, senin malında başkasının ne hakkı var” diyerek alıkoymak.

-Dünyayı sevdirip, ahireti unuttturmak vb…

Cenab-ı Allah: “Şeytan sizi aldatır, ateş ehlinden olmaya çağırır.” (Fatır Sûresi : 6).

“Şeytan Adem’le Havva’yı ayıp yerlerini açarak cennetten çıkardığı gibi sizide şaşırtıp bir belaya düşürmesin…” (A’raf Sûresi : 27). Bu âyetlerle Allah bizi uyarmıştır. Şeytanın hile ve tuzaklarına karşı uyanık olmalıyız. Uyanık olmayanlarla şeytan hep alay eder, dalga geçer. Kendisini hafife alanı da alt eder. Kısaca, şeytanın görevi şeytanlıktır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir