ŞEYTANIN DOSTLARI

            Şeytanın telkinlerini dinleyen ve onun yolundan giden kimseler, şeytanın dostlarıdır. Şeytan, onları sever, onlardan ayrılmaz, onlara her istediğini yaptırır.

            Bir kimse şeytanla dost oldukça, arkadaşlık yaptıkça, imandan, ibadetlerden hayır hasenattan asla zevk alamaz. Şeytan ona “sadaka verme zekât verme, yardım etme, fakir olursun, başkasının senin malında ne hakkı var” der. “Senin kalbin temiz, ibadet etme, namaz kılma, işin gücün var” der. “Çalışmak da ibadettir, sen çalışıyorsun” der, telkinde bulunur.             Şeytan, tehlikeli şeyler yaptırır. Hz. Peygamber şöyle der :

            “Bir genç kızla bir genç erkeği beraber gördüm, onları şeytandan emin görmedim.” (Ramuz el-Ehadis : 287/5).

            Şeytan boş işler yaptırır. Hz. Peygamber, bir kuşun peşinde koşan birini görünce :

“Şeytanı takip eden bir şeytan” ifadesini kullanmıştır. (Prof. Dr. İ. Canan K. Sitte : 17/502). Şeytan, faydasız işler yaptırır, aleyhine olacak işler yaptırır. İnsanın yaptığı her kötülüğe

ortak olur.

Demek ki, şeytanı memnun edenler, şeytana ümit verenler şeytanın dostlarıymış. Kur’an’da : “Saçıp savuranlar, şeytanların dostalırıdır.” (İsra Sûresi : 27). Bu ayete göre şeytanın bir işide israf ettirmektir.

En önemli dostları ise Allah’a karşı kulluk görevlerini terk edenlerdir. Bu da Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir.

“Kim Rahmân’ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. O şeytan onu doğru yoldan alıkor da onlar, kendilerini doğru yolda olduklarını sanır.” (Zuhruf Sûresi : 36-37). Şeyatının dostları, şeytanın davetine uyanlardır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir