ŞEYTAN NEYDEN YARATILMIŞTIR?

            Şeytan, boşuna yaratılmamıştır. Onun yaratılışında hikmetler vardır.

            Şeytanın yaratılması şer değildir. Kötü değildir. Şer ve kötü olan, şeytana uyup şer ve kötü iş yapmaktır.

            «İnsan, herşeyi kendi dar dairesinde ve elindeki küçük neticelere göre değerlendirme meylindedir. Oysa Allah’ın yaratması, umum netice ve faydalara bakar”. (M. Fethullah Gülen, İnancın Gölgesinde: 1/77).

            Bazıları, “Şeytan kötüde neden yaratılmıştır?” diyor. Herşey zıddı ile kıymet bulur. Dünyada dengenin kurulabilmesi için hayrında şerrinde, iyinin de kötünün de temsil edeni olacaktır.

            Mevlana Hz.lerine:

            -“Efendim mahallemizde kötü kadınlar türedi. Dua edinde onlardan kurtulalım” derler. Mevlâna:

            -Onlar olmasa, evlerinizdeki iffetli ve namuslu kadınların kıymetini nasıl takdir edeceksiniz? Der.             Şeytanın yaratılmış olması, aslında nimettir. Neden mi? Şeytandan kaçılacak, Cenab-ı

Allah’a sığınılacaktır. Böylece kul, hem Allah’ın rızasını kazanmış, hem de Allah’a yaklaşmış olacaktır.             Şeytanın yaratılmış olmasındaki bir neden de : imtihandır. Cenab-ı Allah: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” (Zâriyat sûresi : 56) buyurmuş, şeytanı imtihana tabi tuttuğunu bildirmiştir.

            Bir de şeytan sebebiyle Allah (c.c), bütün insanları imtihana tabi tutmuştur. Kim kime tapacak, kim kime kulluk yapacak ortaya çıksın istenmiştir. (Bak Hac Suresi : 52-53)             Cenab-ı Allah’ın yarattıklarında kötülük yoktur. Hirbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Allah, şeytanı yaratmış, bize de “şeytana uymayın, aldanmayın” demiştir. Yani insan, şeytana uymazsa, şeytan ona zarar vermez ve şeytan onun için kötü olmaz.

            Şeytan yaratılmamış olsaydı, Ebû Bekir (ra) ile Ebû Cehil aynı seviyede olacaktı.

            Cin ve şeytanın yaratılış sebeplerinden biri de Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir.

            “Cinler ve insanlardan bir çoğu Cehennem için yaratılmıştır. (A’raf Sûresi : 179) + (Hûd Sûsesi : 119).

Demek ki, yeryüzünde hiç bir şey manasız ve boşuna yaratılmamıştır. Herşey bir sebebe, bir hikmete dayalı olarak yaratılmıştır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir