ŞEYTAN NASIL BİR VARLIKTIR?

            İnsanın gözü, bazı şeyleri görmeye müsaid değildir. İnsanın göremediği şeylerden biri de şeytandır. İnsanlar onu değişik varlıklar ve şekillerde görürler. Ama şeytan gördüklerinin farkında değillerdir.

            Allah, melekleri nurdan, insanı topraktan, şeytanı da ateşten yaratmıştır.

            Şeytanların erkekleri dişileri vardır. Ürerler. Eli ayağı vardır. Hz. Peygamber: “Şeytan sol eliyle yer” buyurmuştur. Onlar da yerler, içerler.

            İnananları vardır, inanmayanları vardır. Hızlı hareket ederler, değişik şekillere girme kabiliyetleri vardır.             Şeytan, kıyamete kadar yaşama imkânını elde etmiştir. “Şeytan: Bana; insanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver” dedi. Allah da; Haydi, sen mühlet verilenlerdensin “Buyurdu! (A’raf Sûresi  14-15).

            Şeytan, hep insanların kötülüğünü ister, işi gücü vesvese vermektir, kötü telkindir, hiledir, aldatmaktır. İnsanların rüyalarına girerler.

            Şeytan, gübre yer, kemik yer. (Bak : Ramuz’el Ehadis : 376/9-İ.Caran, Hadis Ans. 6/230).

            Bir de Allah’ın adının anılmadığı yiyecekler, şeytana aittir. (Age : 3/128).

            Hz. Peygamber: “Şeytan, besmele çekilmemiş yiyeceği kendine helâl görür” buyurmuştur. (Ramuz el Ehadis : 102/5).

            Bir de israf edilen yiyecekleri şeytan yer ve onlarla güçlenir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir