ŞEYTAN NASIL BİR VARLIKTIR?

Şeytan; muhalefet etmek, bağlamak, uzak olmak manalarına gelir.

            Ayrıca şeytan, rahmetten, ilâhî feyzden nasibsiz demektir.  

            Şeytanın telkinden başka bir gücü olmamasına rağmen halk arasında güçlü, zarar veren, kötülük eden ve kötülüklerin sembolü olarak bilinir.

            Meleklerin hocası iken, Adem (AS) yaratıldıktan sonra Cenab-ı Allah “Adem’e secde edin (tanıyın, boyun eğin) diye emretmiştir. Melekler bu emre uydukları halde, şeytan uymamıştır. Üstünlük iddiasında bulunmuştur. “Ben ateşten yaratıldım, Adem ise çamurdan yaratıldı” demiştir. Cenab-ı Allah da: “Büyüklük taslamak senin haddin değildir. İn oradan, çık git. Sen aşağılıklardansın” demiş, şeytanı kovmuştur. (Bak: A’raf sûresi : 11-13).             Şeytan, cinlerin inanmayanlarıdır. Kur’anda “İblis” de denir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir