ŞEYTAN İNSANIN DÜŞMANIDIR

            Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şu ayetler şeytanın insanın düşmanı olduğunu ve insanı saptırdığı bildirilmiştir.

            -“Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helâl ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin için açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” (Bakara Sûresi : 168-169). -“Sakın şeytanın peşinden gitmeyin; çünkü o apaçık düşmanınızdır.” (Bakara Sûresi : 208).

            -Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği ve kötülüğü emreder”. (Nûr Sûresi : 21).

            -“İnsanlardan ihlâsa erdirilmiş kulların bir yana, and olsun hepsini azdıracağım” (Sâd Sûresi : 82-83).

            “Kim şeytanı yoldaş edinirse, bilsin ki şeytan, onu saptıracak ve cehennem ateşine sürükleyecekitir.” (Hac Sûresi : 5).

            -“Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü o, insanın apaçık düşmanıdır.” (İsrâ Sûresi : 53).

            -“Şeytan onları etkisi altına aldı da kendilerine Allah’ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadır.” (Mücadele Sûresi : 19).

            -“Şeytanın doğru yoldan alıkoydukları, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.” (zuhrûf Sûresi : 37)

-“Şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. O, kendi taraflarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” (Fatır Sûresi : 6).

            Bu ayetlere göre şeytan, insanın her zaman kötülüğünü ister, kötülüğe çağırır. Davetine uyanları saptırır, günah işletir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir