ŞEYTAN İNSANI ALDITIR-SAPTIRIR

            Cin ve şeytanlar her zaman insanları saptırmaya, aldatmaya yeteneklikdirler. Hz. Adem’le Havva’yı aldattıkları gibi bütün insanları aldatır. Çünkü şeytan aldatma gücüne sahiptir.

            Zevk sefayı, nefsin arzularını ve dünyanın güzelliklerini cazip gösterir, haramı, günahı süsler püsler güzel gösterir. Yani kötüyü allar pullar yutturur. Şeytan aldatmaya yeminlidir. Bu onun görevidir. Aldatırken merhametide yoktur. Bugüne kadar bir çok insan, şeytandan zarar görmüştür.

            “Şeytana parmağını kaptıran, kolunu kaptırır” derler doğrudur. Şeytan, insanla doğarken uğraşmaya bir başlar, ölüm döşeğine kadar son anda bile hedefi, insanın imanını çalmaktır. Yani ölürken bile insanın imanını çalmaya çalışır.

            Hz. Mevlâna şöyle der : “Ben ölünce vah vah, yazık yazık deme. Eğer şeytanın tuzağına düşersem, vah vah, yazık yazık o zaman denir.” Der.

            Hz. Peygamberin ifadesiyle : “Şeytan kanın ulaştığı her noktaya ulaşır, kalplere kötü şeyler atar” (Buhari İ’tikaf : 8)

Bu konu ile ilgili şu âyetleri nakledelim :  

            -“Şeytanın kötülüğü, çirkini emrettiği” (Bakara : 169).

-“Şeytanın ne varsa güzel ve süslü gösterdiği” (Fussılât : 25) (E’nam: 43).

-“Adımlarını takip edenlere yüzkızartıcı şeyleri ve kötülüğü emrettiği” (Nûr : 21). -“Saptırmak için insanın önüne geçeceği” (A’raf : 16) “Önlerinden arkalarından, sağlarından, sollarından insanlara yaklaşacağı” (A’raf : 17). -“Şeytanın insanı azgınlığa sürükleyeceği, sonrada yakalarını bırakmayacağı” (A’raf : 202).

-Adem’le Havva’yı ebedilik ve melek olma vadi ile kandırdığı ve iyiliğinizi düşünüyorum diye yemin ettiği” (A’raf : 20-21).

-“Şeytanın insanın yaptıklarını güzel göstereceği ve yarıyolda bırakıvereceği” (Enfâl : 48) (Nahl : 63) (Neml : 24).

-“Şeytanın aldatmadan başka bir şey vaad etmediği” (İsra : 64).

-Şeytanın, insanları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim Allah’ın yarattığını değiştirecekler” diye ahdettiği” (Nisâ : 119).

-“Şeytan söz verir, ümitlendirir; halbuki şeytanın onlara söz vermesi, aldatmacadan başka bir şey değildir. “ (Nisâ : 120).

Atalarımız : “Şeytanın arkadaşlığı darağacına kadardır” , “Şeytan insanı aldatır, ama suyunu ısıtıvermez” demişlerdir. Bir de “şeytanla kabak ekenin kabağı başında paralanır” demişler, şeytana kanmamak, aldanmamak gerektiğini ifade etmişlerdir.

Şeytanın vazifesi neymiş? Vad etmek, güzel göstermek ve yüz kızartıcı, mahçup edici şeyleri yaptırmakmış.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir