ŞEYTAN HANGİ ŞEKKİLELERE GİRER?

            Şeytan, her yerde her zaman değişik varlık olarak ve şekil olarak insanın karşısına çıkabilir.

            Hz. Peygamber şöyle demiştir.

            “Cin taifesi üç kısımdır : Üçte birinin kanadı vardır, havada uçarlar. Üçte biri yılanlar, köpekler şeklindedirler. Üçte biri de göçebe olup, insanlarla beraber dolaşırlar. (Ramuz el Ehadis : 200/17).

            Şeytan, kedi, köpek, keçi ve yılan şekillerine daha çok girer. Adem ile Havva’yı yılan şekline girerek aldatmıştır.             Şeytan, insan şekline de girer. Daha çok kötü önsanların şeklinde görünür. Ancak Hz. Peygamberin şekline giremez. Peygamberi bir insan, değişik şekilde görürse, o peygamber değildir. Allah Rasulü şeytanın kendi kılığına giremeyeceğini şöyle ifade etmiştir :

“Bir kimse beni rüyasında görse, gerçekten beni görmüş olur. Zira şeytan, benim kılığıma giremez.” (Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemali : s. 503).

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir