SEMUD KAVMİNİN HELAK OLUŞ SEBEBİ

Semud kavmi, Arabistan bölgesinde Hıcır şehrinde yaşamıştır.

            Başta Allah’ın bol nimetlerine kavuşmuş, yüksek yüksek tepelerde kayaları oyarak taştan evler yapmışlardır.

 İnkârları ve azgınlıkları yüzünden Nuh’un kavmi gibi, Ad kavmi gibi helak olmuşlardır.

 Peygamberimiz(as) Tebük seferine giderken buradan yüzünü örterek çabuk geçmiş, oranın suyunun kullanılmamasını istemiş ve harabeleri göstererek ibret alınmasını istemiştir. 

 Müslümanlar su aramaya koyulunca onlara : ‘’ Allah burada Semud kavmini helak etmiştir. O gazaptan size bir şey dokunmaması için buranın suyunu kullanmayınız’’ demiştir. Ashab-ı Kiram

  • Su doldurduk, o sudan hamur kardık deyince, peygamber (as) :
  • ‘’Suları dökün hamurları develere yedirin’’ demiştir. ( Buhari ; Enbiya : 17 )

Semud halkının durumu:  

             Halk nimetler içinde yüzüyordu ve çok zengindi.

Gösterişli evler yapmışlardı. Allah’ı unuttular, kendilerine büyük putlar yaptılar.

 Ahlaken çok bozuldular, saptılar. Tartıda-ölçüde hile yapıyorlardı. Bütün sözleri yalandı. Kimse kimseye güvenemezdi. Hep yeryüzünde fitne çıkarıyorlardı. Dik başlı gururlu kimselerdi. Başkalarını hor görüyorlardı. Utanma unutulmuş, ahlaksızlıklar yayılmıştı. 

 Semud halkı eşkıya bir topluluktu, vurgunculukta, soygunculukta ve hırsızlıkta çok ileri gitmişlerdi.

 Cenab-ı Allah onlara uyarıcılar olarak Salih peygamberi gönderdi.

               Salih peygamberi inkâr ettiler onu yalanladılar.

Uyarılarını dikkate almadılar. Azap ile korkutmalarına da gülüp geçtiler. Hatta Salih peygamberi öldürmek için planlar hazırladılar. Dediler ki: 

  • ‘’Senin yüzünden uğursuzluğa uğradık’’ Onu yalancılıkla itham ettiler.

‘’O şehirde 9 yaramaz insan vardı. Bunlar fitneci, bozguncu kimselerdi. Bunlar Hıcır şehrinde yaşıyorlardı. Toplanıp Salih’i öldürmeye karar verdiler. Geceleyin evini basıp hepsini öldüreceklerdi. Biz yapmadık diyeceklerdi. Onlar tuzak kurarken Allah’ta onların tuzağını bozdu.’’

( Neml : 47-50 )

             Salih peygamberin uyarıları ve halkın cevabı : 

 Salih, halk arasında doğru, dürüst ve güvenilir bir insandı. Onlara: 

  • ‘’ Ben size peygamber olarak gönderildim. Bana inanın, putlara tapmaktan vazgeçin. Ahlaksızlık, hırsızlık, yapmayın ben sizden bir ücret istemiyorum.’’ Diye uyardı.                                                                  (Hud : 61-63)

*** – ‘’Ey kavmim Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Allah size güç servet verdi, bunu hatırlayın.’’                                                  (A’raf : 73-74)

Semud milleti Salih peygamberin ikaz, uyarı ve çağrılarına aldırmadı. Onlar daha da azdı, putlarına sarıldılar. Salih peygamberi putlarına tapmaya davet edecek kadar şımardılar. Hatta ‘’ Biz sana uyarsak sapıtmış oluruz’’ dediler.

Salih peygamberden madem peygambersin bize mucize göster dediler.

Allah imtihan için onlara deve gönderdi. Sularını deve ile paylaşmalarını ve deveye zarar vermemelerini bildirdi. Onlar gene emre itaat etmediler. Bu mucizeye de inanmadılar, deveyi öldürdüler.

Salih peygamber, deveye dokunurlarsa, zarar göreceklerini söylemişti. (Hud : 64  )

Bundan sonra daha da azdılar. Salih’e düşmanlıkları arttı. Ona eziyet verdiler. Yalan söylüyorsun dediler: ‘’ Sen peygambersen bize haber verdiğin azabı getir de görelim dediler.’’ (A’raf : 77 )

***

Salih peygamber bir uyarı daha yaptı. Kendilerinden önce Ad kavminin inançsızlıkları yüzünden nasıl cezalandırıldıklarını hatırlattı ; ‘’Sizde onlar gibi helak olmak mı istiyorsunuz? ‘’ dedi. (Şuara : 54 )

Salih peygamber ve inananların dışında hepsi helak oldular.

            Suçları neydi? 

 Salih peygamberi yalanladılar. Allah’ı unuttular, putlara taptılar, zenginlikleri ile gururlandılar. Öncekilerden ders almadılar. Salih’e inananlara sıkıntı verdiler, zulmettiler. Korumaları, gereken deveyi kestiler. Ölçü tartıda hile yaptılar. Cinsel sapıklık içine girdiler. Sahip oldukları zenginlik ve putları onlara fayda vermedi. Cezalarını şiddetli bir azapla ödediler.

              Salih’e bir tuzak kurunca Allah onları helak etti.

(Neml : 49-83) 

***

 ‘’Deveye dokunmayın’’ denmişti onlar deveyi kesince Allah onları helak etti. Her şeyi yerle bir etti.

(Şems : 13-14 ) 

***

 ‘’Rablerini inkar ettikleri için Allah onları dayanılmaz bir sesle helak etti. Dizüstü çökmüş halde sabahladılar.’’ (Hud: 67-68)

***

 Salih’in uyarıları karşısında saygısızlık ettiler, gerçekten peygambersen vaad ettiğin azabı bize getir dediler. (A’raf:77 ) Cezayı kendileri istediler. Allah’da onları kulakları patlatan, her şeyi yerle bir eden bir sesle cezalandırdı.

 Sanki oralarda yaşamamış gibi oldular. Allah geride ders alanlar olsun diye ibretlik şeyler bıraktı.

 İnananlara gelince; onlara bir şey olmamış o çığlıktan zarar görmemişlerdir. Allah ahrette inananları koruyacağı gibi dünya azabından da korumuştur. Buradan da alınacak dersler vardır.

 Kur’an’da geçmişin olaylarını anlatırken ders olsun, ibret alsınlar, kıyamet gününde biz bilmiyorduk demesinler diye anlatılmıştır.

            Kur’an’da şöyle bir uyarı yapılmıştır:

– ‘’Bizim onlardan önce nice nesilleri helak etmiş olmamız, kendilerini yola getirmedi mi? Hâlbuki onların yurtlarında gezip dolaşırlar. Burada elbette akıl sahipleri için nice ibretler vardır. ‘’ (Taha : 128 )

Eğer göz kapalı, gönül açık değilse,  felaket anında bile insan uyanamaz.

İnsanlar kendilerinden önceki günahları yüzünden cezalandırılanlardan ibret alsalardı, onlar ve sonrakiler, öncekiler gibi helak olmazdı.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir