SELAMIN ÖNEMİ

Müslümanlar arasında selam paroladır. Selam, her millette vardır. Ama bizim selamımız kadar güzel ve etkili değildir. 

Selam, Müslümanın Müslüman üzerinde bir hakkıdır.

Peygamber (as): “Birbirinizle karşılaştığınız zaman, selam verin.’’ Diye buyuruyor. (B. Hadis Külliyeti:4/ 7682)

Dinimiz selam vermeye büyük önem verir. Selam vermek sünnet, selamı almak vaciptir. Selam ölçüdür. Selam vermeyen, almayan kınanır. “Selam bile vermedi.’’, “Selamı bile almadı.’’ Denir.

İnsanımız selamın vereceği sıcaklığa, muhabbete her zaman ihtiyacı vardır. Selam, iyi niyet ifadesidir. Değer verme anlamı taşır.

Selamlaşmakla insanlar kaynaşır. Selamlaştıkları zaman dualaşır ve birbirine yaklaşırlar.

Selam, hem vereni hem de verileni rahatlatır. Aradaki kırgınlıkları, dargınlıkları yok eder. Müslümana selam vermek, ben de Müslümanım mesajı verir. Benden sana zarar gelmez demektir. Allah seni korusun diye dua etmektir.

Bir hadislerinde Peygamber (as) şöyle buyurur:

-“Selam vermek, verilen selamı almak, müminin mümin üzerinde hakkıdır.’’ (Buhari: 4/609)

Yapılan bir araştırmaya göre, selam verme ve selam alma alışkanlığı olanlarda kırgınlık, dargınlık, kin ve nefret gibi düşmanlığa sebep olan kötü huyunun olmadığı ortaya çıkmıştır.

Selam vermeyen ve verilen selamı almayan için Mehmet Akif şöyle der:

-“Bir selam ver be herif, ağzın aşınmaz ya. Hayır,

Ne bilir vermeyi hayvan, ne de sen versen alır.’’

Selam, ihmal edilmemelidir. Ağız alışkanlığı olarak da verilmemelidir.

Peygamber (as) şöyle buyuruyor:

-“ İnsanların Allah yanında en makbul olanı, önce selam verenidir.’’ (Riyazü’ s- Salihın: 859)

-“ Biriniz bir yere gelince selam versin. Kalkıp oradan ayrılırken de selam versin.’’ (Ebu Davut, Edep:150)

-“ Bir sahabi selam vermeden, izin istemeden girer. Peygamber (as) ona: Dön geri! Selam ver,i zin iste, öyle gir.’’ Der. O da öyle yapar.’’ (Age:137)

-“Selam kelamdan önce gelir.’’ (Tirmizi isti’zan:137) Peygamberimiz Hz. Enes’ e şöyle demiştir:

-“Oğulcuğum! Evine girdiğin zaman selam ver ki, selamın hem sana hem de aile halkına bereket olsun.’’ (B. Hadis Külliyatı:7683)

Bu konuda Cenab-ı Allah’ ın da emri şöyle:  “Evlerinize girerken selam verin.’’ (Nur:61)

 “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğiniz zaman(fark ettirin) izin alın, ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır.’’( Nur:27)

 “Size izin verilinceye kadar o eve girmeyin. Geri dönmeniz istenince, hemen geri dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır.(Nur:28) (Kapının önünde durulmaz, kapı üç defa çalınır.)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir