SELÂMI YAYMAK

İnsanların selâma ihtiyacı var. Bir selâmlık ilgiye ihtiyacı var. Selâm alıp vermek neredeyse unutulma noktasına gelmiş.

Bozulan ilişkiler nedeniyle ABD’de 21 Kasım “Merhaba Günü” ilan edilmiştir. Bizde böyle bir güne ihtiyaç yoktur. Selâmlaşmak, insani olmanın ötesinde dini bir görevdir. Peygamber (as): “Sizden biri bir yere gelince oradakilere selâm versin “ demiştir. -Büyük Hadis Küllüyatı:4/7679 -“Alemlerin Rabbı’na itaat edin, ibadet edin, ihtiyaç sahiplerine yedirin, içirin. Aranızda selâmı yayın. Böylece cennete girin” buyuran Allah Rasûlü cennete girme şartı olarak iki önemli görevin yanında selâmı zikretmiştir.

Şu hadisi ile de selâmı yaymanın önemini belirtiyor:

-“ İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbiriniz sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız.” -Müslim,İman:93

Peygamber (as)’ın emrine göre tanıdık tanımadık herkese selâm verilecek ve selâmlaşma âdeti yayılacaktır. -İbn-i Mâce, Et’ime:1

Tanıdık tanımadık herkese selâm vermenin Müslümanlar arasında selâmı yaymanın sevabının da cennet olduğunu bildirerek şöyle buyurur:

-“ Kim bir günde ister topluluk, isterse kişi olarak Müslümanlardan yirmi kişiye selâm verirde o gün veya o gece ölürse, cenneti hak eder.” -Büyük Hadis Külliyatı:4/7688

Selâm vermeyeni usulüne göre uyarmak, ayrım yapmadan Allah’ın kullarına selâm vermek ve müslümanlar arasında selâmı yaymak her müslümanın görevidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir