SELAM ALIP-VERİRKEN HOŞ OLMAYAN ŞEYLER

İslam’ da karşı cinse bakmak, dokunmak yasaktır. (Nur: 3031)

Bir şey günaha götürecek, günaha sebep olacaksa o şey yasaktır. Peygamber (as): ”Her organın zinası vardır.’’ Buyurmuştur. Elin zinası dokunmaktır.

Kadınla erkeğin tokalaşması, el öpmesi selamın sulanmasına neden olur. Bunun medenilikle, gericilikle de bir ilgisi yoktur. Dinen yasak olan bir şeydir.

Peygamber (as) kadınlarla tokalaşmamışlardır. Biad olan kadınlar, elini tutmak istemiş, Allah Resulü: “Ben kadınlarla tokalaşmam’’ cevabını vermiştir.

Hz. Aişe (ra): “ Onun eli hiçbir kadın eline değmemiştir.’’ Demiştir.

Peygamber (as) el de öpmemiş ve öptürmemiştir. 

Öpüşme adeti ilk defa Avrupa’ da eşcinseller arasında görülmüştür. Son devrin fıkıhçıları kadın erkek tokalaşmasını, selamdan sonra öpüşmeyi asla uygun görmemiştir. Genç kız, eniştesinin elini öpemez. 

Öpüşme, sağlık açısından da doğru bir hareket değildir.

İslam’ da ancak anne, baba, büyük anne-baba ve uygunsa hocanın, bir de hürmeten, gönlünü alma bakımından yaşlının eli öpülür.

Musafaha kadın-erkek arasında olmaz. Kadın kadına, erkek erkeğe olur. Sahabe kendi aralarında musafalaşır, salavat getirirlerdi. Kavuşunca ayrılırken din büyüklerimiz el öptürmez, musafahalaşır ve salavat getirirlerdi.

Bazı camilerde namazdan sonra camii dışında cemaat musafahalaşıp, salavat getirmektedir.  Bu bir nevi selamlaşmaktır.

Bir hadiste:

-“İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp el sıkışıp musafaha yaparsa, küçük günahları bağışlanır.’’ Buyrulmuştur. (Riyazü’s Salihi:891)

Biri Paygamber (as)’a sorar:

-Birine rastlayınca hürmeten selam için eğilebilir miyim? Peygamber (as) ona:

-“Hayır.’’ Der.

O kişi tekrar sorar:

-“Musafaha da mı yapamam?’’ Peygamber (as) ona: “Musafaha yapabilirsin.’’ Der. (Hadis Ans: 9/422)

Bir hadislerinde de Allah Rasulü şöyle der:”

-“El sıkışın ki kalplerdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki, birbirinizi sevesiniz. Aradaki dargınlıklar böylece kalksın.’’ (B. Hadis Külliyatı:7723)

Selamlaşmada eğilmek, geri geri gitmek de doğru bir hareket değildir.

Bir adam Resulüllah’a:

-Ey Allah’ ın elçisi! Birisiyle karşılaşınca önünde eğilebilir miyim?’’ diye sorar. 

Allah Resulü ona:

-“Hayır, eğilemezsin.’’ Der. Tekrar sorar:

-“Ona sarılıp öpebilir miyim?’’ Allah Resulü ona:

-“Hayır öpemez, sarılamazsın.‘’ der.

-Elini tutup musafaha yapabilir miyim? ‘’ der. Peygamber (as) ona:

-Evet musafahalaşabilirsin.’’ Der. (Tirmizi, İ;sti’ zan:31)

Son zamanlar yayılan sarılma, el öpme ve öpüşme, bazılarının önünde eğilme inancımızda olmayan şeylerdir. Yabancı kültürlerden gelme hareketlerdir. Selamın bir parçası olmadığı gibi, faydası da yoktur. 

Biz dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Edenlere selam olsun.

Allah’ın selamı Müslümanların üzerine olsun! Es’ selamü aleyküm.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir