SEHİV SECDEYİ GEREKTİREN HALLER

  1. Sureyi Fatiha‘dan önce okumak,
  2. Fatiha‘dan sonra sure ve ayet okumayı unutmak,
  3. Birinci oturuşu unutmak,
  4. Vitr namazında Kunut dualarını okumamak, sırayı bozmak,
  5. Oturuşlarda Ettehiyyatü‘yü okumamak,
  6. Birinci oturuşta gayrimüekket sünnetin dışında Salli, Barik‘i okumak, sadece ―Allahümme Salli‖ demesi secdeyi gerektirmez. Bir kelime daha söylerse secde gerektirir.

NOT :  Yanılma secdesi yapması gereken yapmayı unutursa, namazı eksik olur,

bozulmaz. Secdeyi bilerek yapmazsa namaz bozulur.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir