ŞEHİTLİK MERTEBESİ

Cenab-ı Allah Kur’an’da şöyle buyurur:

-“Allah, inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar; ölürler ve öldürürler.” (Tövbe: 111) buyurarak şehidin canını cennet karşılığında aldığını bildirmiştir.

Bir ayette de şehitlerin diğer insanlar gibi ölmediğini şöyle bildirir:

-“Allah yolunda ölenlere “Ölüler” demeyin. Zira onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz.” (Bakara: 154), “Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Bilakis, Rableri katında diridirler.” (Al-i İmran: 169) Şehide ikram, ihsan boldur. Peygamber (a.s):

-“Şehidin kul borcundan başka bütün borçları, günahları af olunur.” (Müslim: 6/1885) -“Cennette hiçbir kimse tekrar dünyaya gelmeyi arzu etmez. Yalnız şehitler böyle değildir. Şehit, gördüğü ikramdan dolayı dünyaya dönmeyi ve on kere şehit olmayı temenni eder.” (Tirmizi, Cihad: 25)

-“Şehit için altı haslet vardır:

1-İlk kandamlası ile günahları af olur.

2-Şehit olunca cennetteki yerini görür.

3-Kabir azabı görmez.

4-Kıyametin korkularından kurtulur.

5-Başına şehit tacı giydirilir.

6-Yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir.” buyurmuştur.  Şehit olmak isteyip de olamayanlara bu niyetinden dolayı şehit sevabı olan işler olduğu haber verilmiştir. Bir kaçını şöyle sıralayabiliriz:

-Kur’an’da: “Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın nimetlerine erdirdiği peygamberlere, sıdıklarla, şehitlerle ve Salih kullarla beraberdir. Onlar ne iyi arkadaştırlar.” (Nisa: 69) buyrulur.

Peygamber (a.s) da şöyle buyurur:

-“Ümmetimin fesada uğradığı bir zamanda bir sünnetimi ihya edene yüz şehit sevabı vardır.”  -“Kim Allah yolunda şehit olmayı gönülden isterse yatağında ölse bile, Allah onu şehitler derecesine ulaştırır.” (Müslim: 6/1909)

-“iki göz vardır ki onları cehennem ateşi yakmayacaktır. Biri Allah korkusundan dolayı ağlayan göz, diğeri de Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz.” (R. Salihın:2/544)

-“Her gün beş vakit namaz kılan, şehit sevabı alır.” 

-“Âşık olup aşkını gizleyip ve iffetini koruyan, şehit sevabı alır.” 

-“Abdestli yatıp, ölen şehit olur.” 

-“İlim yolunda ölen şehit sayılır.” 

Zulmen öldürülen, kötü bir hastalıktan ölen, suda boğulan, doğum anında ölen ve Allah yolunda hizmet ederken ölen şehit sevabı alır.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir