ŞEHİTLİK KONUSUNDA CENAB -I ALLAH ŞÖYLE BUYURUYOR

-“ALLAH yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Lâkin siz anlayamazsınız”(Bakara sûresi :154 )

-“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü saymayın onlar diridirler. Allah’ın lütuf ve kereminden kendilerine verilenlerden dolayı sevinçli bir halde, Rablerinin yanında rızıklandırılmaktadırlar.” (Ali İmran suresi 169-170)

Şehidin göreceği ilgi ve itibar nedeniyle her iman sahibi şehit olmayı veya şehit sevabı kazanmayı arzu eder.

a) Kim Şehittir?

            Üç çeşit şehit vardır :                                                    

1-Hakiki şehit: Bu hem dünya hem de ahiret şehididir. Allah yolunda, din, vatan ve namus uğrunda ölen ve ya öldürülen kimsedir.

2-Hükmi şehit: Savaş meydanında düşman karşısında yaralanıp da evine yurduna döndükten sonra ölen kişidir. Bundan başka :

-Haksız yere zulümle öldürülen

-Yanarak, boğularak depremde ölen

-Doğum sırasında ölen

-Fitneyi önlemek isterken ölen

-Kötü hastalıklar nedeni ile ölen

-İlim öğrenme yolunda ölen, hükmen şehittir. Bunlar yıkanır, kefenlenir namazı kılınıp defnedilir.

Peygamber (a.s):”haksız yere öldürülen şehittir” buyurur (age:3/6147)

Bir hadislerinde de: “Malını, canını, dinini, ailesini müdafaa ederken ölen şehittir” buyurmuştur. (Tirmizi diyat :22)

3- Dünya şehidi: Müslümanların safında fakat imanı yok veya münafık ölürse dünya şehidi olur. Ona şehit dense de şehit muamelesi yapılsa da o şehit değildir. Şehit sevabı alamaz.

Şehit olabilmek için müslüman olmak şarttır. İnanmayanda zaten şehit olmak istemez. Ölmemenin yollarını arar.

Peygamber(a.s) ‘ın :”Ümmetimin şehitleri azdır” demesi bundandır.

Her ölene öldürülene şehid denmez. Şehitlik İslam aleminin tanıdığı bir ünvandır.  İslamı red eden ne şehittir ne gazi pisi pisine gitti niyazi olur.

Peygamber (s.a.v) bir gün ashabına üç kişiden bahseder bunlardan birisi savaşta ölen kimsedir.

“Ona denilir ki: Biz sana bunca nimet verdik. Bunlara karşı sen ne yaptın?

O cevap verir:

-Ben savaştım şehid oldum der. Ona:

-Sen yalan söylüyorsun sen bana kahraman desinler diye savaştın sen şehit değilsin” denir. Melekler sürüklüyerek onu cehenneme atarlar” ALLAH resulü böyle anlatmıştır.

Uhud savaşında kuzman öyle savaşır ki gıbta ederler. Kuzman kanlar içinde yere yığılınca birileri peygamber (a.s)’a:  Kuzman şehit oldu ya RESULALLAH! derler. Bunun üzerine peygamber (a.s): Hayır Kuzman şehit olmadı .O ALLAH (c.c) rızası için savaşmıyordu” der… Bunun üzerine Kuzman’a koşarlar: Sen niçin savaşıyordun? diye sorarlar 

-Kuzman: Bana cesur desinler diye cevabını verir biraz sonrada hayata gözlerini yumar.

Bir şey ALLAH (c.c) için değil ise hiçbir önemi yoktur. Gösterişin, gururun, riyanın hiçbir hayrı yoktur.

Cünüp ölen şehit olmaz onun için hiçbir Osmanlı askeri cünüp savaşa katılmamıştır hamam çadırları ordunun önünde gitmiştir.

Alkollü iken şehit olunmaz. Şair:

-Ye kebabı iç şarabı bin uçağa düş yere ol şehit.

“Ve lehüm azabün şedid” (onlar için şiddetli bir azap vardır)bu diğer kazalar içinde böyledir.

İslamda ilk şehit Yasir ailesidir. Aile müslüman olunca müşrikler hazmedemeyip çok zalimce davrandılar. Korkunç işkencelerle şehit ettiler. Kızgın kumlara yatırıp aç susuz bıraktılar. Yasir ailesi imanlarından dönmediler yalandan da olsa onların isteklerini yerine getirmediler. Yapılanlardan haberdar olan peygamber (s.a.v) :

-Sabredin ey yasir ailesi, sizin mükafatınız  cennettir ” buyurmuştur sabır tavsiye  edip cennet müjdesi vermiştir.

Ebu cehil , Sümeyye (r.a)’a  “dininden dön  seni serbest bırakayım “diyerek işkence ederken, Sümeyye(r.a) Ebu Cehil’in yüzüne tükürmüş oda elindeki mızrağı vücuduna saplamıştı. Böylece Sümeyye (r.a) da şehit olmuştur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir