ŞEHİTLİĞİN ÖNEMİ VE MÜKAFATI

Şehitlik, büyük bir derece yüksek bir makamdır. Kıyamet günü de peygamberlik makamından sonra en yüksek derecedir. Şehitlik herkese nasip olmayan bir makamdır.

Şehide şehit denmesi şundandır: Şehit son anda cenneti görür. Ölümü sırasında yaşadığına ve meleklerin hazır olduğuna şahit olur.

Bunun için şehit denir.

Kuran-ı Kerim ‘de şöyle buyruluyor:

“ALLAH(c.c), inananlardan mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar ALLAH yolunda savaşırlar, ölürler, öldürülürler” (Tevbe:111)

Şehit, ALLAH (c.c) yanında diğer insanlar gibi ölmemiştir. Onun için yıkanmaz üzerindeki elbiselerle birlikte gömülür. Cephede ise namaz kılınmaz. Sebebi de namaz, onun için duadır. Affı için kılınır onun ise günahları affedilmiştir.

Şehidin mükafatının bol olduğunu peygamber (s.a.v) şöyle bildirmiştir:

-“Şehid olarak ölen;

-Kıyamet gününün dehşetinden emin olur.

-Cennetin kokusunu duyar

-Rızıklanır

-Dirilinceye kadar ona yaptığının sevabı amel defterine yazılır..(Büyük Hadis Külliyatı : 3/6077)

Şehidin ALLAH (c.c) katında altı mükafatı vardır:

1- Günahları affedilir

2-Son anda cennetteki yerini görür

3-Kabir azabı görmez

4-Kıyametin dehşetinden emin olur

5-Yakuttan taç giydirilir

6-Ona yakınlarından yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir (age:3/6125) -“Cennete giren hiç kimse tekrar dünyaya dönmek istemez.

Ancak şehit, dünyaya on kere dönüp her defasında şehit olmak ister”(age:3/6120)

-Bir adam peygamber (a.s)’ a sordu:

-“ALLAH (c.c) yolunda gayret göstersem şehit düşsem AL-

LAH (c.c) benim günahlarımı affeder mi? dedi. Peygamber (a.s) ona:

-“Eder ama kul borcu hariç” buyurur (age:3/6122) -“Cennette melekler, şehit olmuş olanlara sorar;

-Bir isteğin var mı şehid?

-ALLAH (c.c) beni tekrar diriltsinde ALLAH (c.c) yolunda tekrar şehit olayım” der. (age:3/6119)

-Bir adam peygamber (a.s)a sordu:

-Kim cennette olacaktır ya Resülallah? ALLAH Rasulü ona şöyle buyurdu:

-Peygamberler

-Şehitler

-Buluğa ermeden ölen çocuklar

-Toprağa gömülerek öldürülen kız çocukları” (age:3/6136)

Bir adam peygamber(a.s)’a geldi ve sordu: Savaşa mı katılayım, müslüman mı olayım?

ALLAH (c.c) rasulü ona;

-“Önce müslüman ol sonra savaşa katıl ” buyurdular.

Adam müslüman oldu kısa süre sonrada şehid düştü. ALLAH

Rasulü: “Az amel işledi, çok sevap kazandı” buyurdu.. (age:3/6129)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir