ŞEHİT SEVABI ALMAK

– Bazıları güzel yaşar, sevaplı işler yapar, büyük sevaplar kazanır. Hayatı iyi yaşayanların ölümü bile rahmettir. Onun için hayatı güzel yönü ile yaşamak lâzım ki, ömür pişmanlık vesilesi olmasın. Keşke yaratılmasaydım, keşke bu hayatı yaşamasaydım, keşke toprak olsaydım, denmesin.

            İnsan dünyaya ağlaya ağlaya gelir, bir ömrün sonunda ağlata ağlata gitmelidir. Ardından hayırla, rahmetle yâd ettirmelidir. “İyi müslümandı” dedirtmelidir.

            – Herkesin ardından rahmet okunmaz, dua edilmez. Kimine rahmet okunur, kimine lânet.

            İnsanın eti yenmez, derisi giyilmez. Öldü mü çabucak kokmasın diye gömülür. Mevlâna: “Nice insanlar gördüm üzerlerinde elbiseler yok, nice elbiseler gördüm içlerinde insan yok.” demiştir. İnsanın güzel ahlâkı ve güzel işlerinden başka nesi var ki?..

            Peygamberimiz(SAV): “Allah yolunda ömür tüketip, ayağı tozlananlara cehennem ateşi haramdır.” buyurmuştur.

            Günahlardan, haramlardan kaçınan, helâl ve sevap peşinde koşanlar için de: “Vücudu toprağa haram kılınmıştır.” denmiştir. Bir de Allah yolunda şehid olmuş kimselerin vücudu toprağa haram kılınmıştır. Bu onların güzel amelleri yüzündendir.

            Kendisine şehid sevabı verilen kimseler vardır. Meselâ;

            – Hayra vesile olana, insanların hidayetine sebep olana, sevaplı ameller peşinde koşana, şehid olmayı arzulayan ve layık olana şehid sevabı vardır.

            – Allah’a ve Rasülüne itaat edene şehid sevabı vardır. Kur’an-da: “Kim Allah’a ve Rasüle itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidiler ve salih kimselerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa: 69)

            Bir hadiste: “Ortalık bozulduğu zaman, sünnetimi ihya edene şehid sevabı vardır.” buyrulmuştur.

            – İyi niyetli olana, şehid sevabını arzulayana şehid sevabı vardır. Peygamberimiz: “Şehidliği gönülden arzu eden bir kimse, şehid olmasa bile o sevaba nâil olur.” buyurmuştur.  (Müslim İmare: 156)

            – Allah yolunda malı ile canı ile cihad edene büyük sevap vardır. Kur’an-da: “Allah mü’minlerden mallarını ve canlarını, kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler.” (Tevbe: 111) buyrularak Allah yolunda ölene, öldürene şehid sevabının olduğu bildirilmiştir.

            – Abdestli bulunmaya dikkat eden, abdestli iken ölene,

            – İlim öğrenme ve öğretme yolunda ölene ve öldürülene,

            – Her gün beş vakit namazını düzenli ve dikkatli kılana şehid sevabı vardır.

            Müslüman, şehid sevabı kazandıracak işler yapmalı ve “Ya Rabbi! Bana şehid sevabı ver!” diyerek dua etmelidir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir