Secde ayetlerini okuyan neden secde eder?

Kur’an’da 14 secde ayeti vardır. Bunları okuyan ve dinleyenin secde etmesi gerekir. 

Farkında olmadan okuyan ve dinleyen sorumlu olmaz.

Hafızlık çalışanın aynı ayeti ne kadar tekrar ederse etsin tek secde etmesi yeterlidir.  Secde ayetini okuyan veya duyan kıbleye döner, niyet eder, tekbir alır, secdeye gider. Üç defa: ‘’Sübhane rabbiyela’la’’ der. Kalkarken de:’’Gufraneke rabbena ve ileykel masır’’ der.  Neden Secde edilir?

-Ayette ‘’secde et’’ emri vardır, secde edilir. 

-Her şeyin Allah’a secde ettiği bildirilir, bu emire uyulur. -İnançsızların secde etmediğinden bahsedilir. Onlara muhalefet için secde edilir.  Abdestsiz veya cünüp olarak dinleyen, sonra secde eder. 

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir