Satanizm

 En büyük Allahsızlık Satanizmdir. Satanizm, şeytana tapmanın, şeytanı tanrı edinmenin adıdır.

 Bir genç; Allah’a inanmadıysa, inandırılamadıysa şeytanı karşısında bulur. O’nu tanrı edinir, ona tapar. O, ne emrederse onu yapar.

      Allah uyarıyor:

 – “Ey iman edenler! Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü; o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara:208)

 Şeytan, satanizme göre en büyük güçtür. Şeytanı memnun etmek için kutsal olan her şey red edilir. Allah; ahlâk, mukaddesat, iffet, namus tanınmaz.

 Satanizme, dini eğitimsizlik ailedeki uyumsuzluk, geçimsizlik, kötü arkadaş, zenginliğin verdiği doyumsuzluk ve kötü çevre zemin hazırlar.

 Sonuç olarak Allah’sızlığın sonu hüsrandır, pişmanlıktır. Ahirette de pişmanlıktır.  F.N.Çamlıbel şöyle der:

            “Gövdeler varsa gönüllerden alır      cevherini,

            Yürek olmazsa bilekler çekemez          hançerini

Kahramansız yaşamak kahrına   mahkûmdurlar

      Kaybeden zümreler Allah’ını 

      Peygamberini”

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir