SATANİZM NEDİR?

            Satanist, şeytana tapan demektir. Satanizm ise şeytana tapınma hareketine denir.             Satanistler, şeytanı memnun etmek ve mutlu etmek için şeytana tapınırlar. Kutsal şeyler, satanistler tarafından reddedilir. Satanistler, ahlâk kurallarına karşı çıkarlar.

            Satanistler, karanlık güçlere inanırlar, şeytan onlar için kötü bir ilâhtır. Onlara göre şeytan en büyük güçtür.

            Genellikle satanistler içine kapalıdırlar, sorulmadıkça pek konuşmazlar. Satanistler, insanlara güvenmezler, aileleriyle de kavgalıdırlar.

            Satanizm, ortaçağ büyücülüğüne ve Hıristiyanlığa isyan eden gurup hareketine dayanır. Bu hareket, Allah’a ve islâm’a karşı reaksiyon hareketidir. Kısaca; dinlere alternatif din denilebilir. Her satanist dinlere karşı nefret duygusu taşır. Bu yüzden Satanizm, din olarak kabul edilemez.             Satanizm, bugünün inanışı değildir, çok eski devirlerde şeytana tapma âdeti vardı. Daha çok Hıristiyanlığın yanlış yönlerine tepki olarak günümüze kadar gelmiştir. Bugün de dinlere tepki ve isyan olarak, toplumsal çılgınlık şeklinde devam etmektedir.

            Satanizm, ilkel bir düşüncedir. Hele adam öldürmek, kan içme, hayvan kesmek gibi düşünce, acımasız ve tehlikelidir.

            Satanizmin kurucusu olarak Amerika’da Macar asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan Anton Szandor Lavey gösteriliyor. “Şeytan Kilisesi”ni kuran Lavey’in yazdığı „Satanic Bible” isimli kitapta “Satanizmin Felsefesi” kısaca şöyle özetleniyor. ”Sonsuz kişisel tatmin için çalış. Hayatı dolu dolu yaşa. Düşmanından nefret et, sana vuranı yok et. Basit bir hayat yaşa, hayvanlar gibi ol. Şeytan, günah adı verilen düşünsel ve duygusal yücelikleri savunur. Şeytan, bir öcü gibi kullanıldığı takdirde tüm dinlerin en iyi dostudur. İstenmedikçe kimseye akıl verme. Kendini sakın kandırma, şefkat gibi duygulara sakın kapılma.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir