SALAVAT GETİRMEK

Peygamber (as) üzerine salevat getirmemizi Cenab-ı Allah emretmiştir. Şöyle buyurur : “Allah ve melekleri peygambere çok salevat getirirler. Ey Müslümanlar! Siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.“ (Ahzab: 56 )

Bu emre göre Müslüman ne diyecek, nasıl salevat getirecektir? Her Müslüman : “ Allahümme Salli ala Muhammed “ “ Sallallahü aleyhi vesellem “ diyecektir. “ Esselatü vesselamü aleyke ya Rasulellah demek de Allah Rasülüne selâm göndermektir. Salevat getirmemizi peygamber (as) da istemiştir. Şöyle buyurur: 

“ Şefaatime hak kazananlar benim üzerime en çok salevat getirenlerdir “ ( Riyaz’üs-Salihın: 1427 )

“ Kıyamet günü Müslümanların bana en yakın olanları benim üzerime en çok salevat getirenlerdir. “ ( Tirmizi, Vitir: 21 ) buyurmuşlardır.

“ Cimri o kimsedir ki, yanında ben anıldığımda salatü selam getirmez. “ (Ramuz el – e hadisi 194/7)

“Yanında anıldığımda salavat getirmeyenin burnu sürtülsün“

(R.Salihin:1429 )

Kulak çınlayınca da şöyle dememizi istemiştir : “ Sizden birini kulağı çınladığı zaman beni ansın, üzerime salavat getirsin ve “ beni ananı Allah da hayırla ansın “ desin.

Salavat getiren, Allah’ın emrini yerine getirmiş ve Peygamberine yaklaşmış, şefaatini hak etmiş olur.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir