SAĞLIK AÇISINDAN NAMAZ

      Namaz ibadeti birçok yönden insan için büyük yararlar sağlar. Bu ibadet her zaman her yerde yapılabilir. Onun için her Müslüman bu ibadeti yapmakla mükelleftir. Çünkü namazını kılmayan dinini ayakta tutamaz.

 • Namazda 400 kadar hareket vardır.  
 • Bütün eklemler namazda oynar. Namaz kılan 24 saat içinde devamlı ve düzenli hareket etmiş olur.  
 • Camiye gidip gelirken yürüyüş yapılmaktadır.
 • Namazda surelerin okunması, dua ederken beyni de çalıştırır.  
 • Namaz, ruhun gıdasıdır. İnsanı Allah‘a yaklaştırır.
 • Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar.
 • Namaz kılan kılmayana göre daha huzurludur, daha sağlıklıdır.
 • Bugünün yaşayışı içinde insan vücudunda statik elektrik birikimi olmaktadır. Bu, abdest almak ve namaz kılmakla boşalmakta ve gerilim yok olmaktadır.  
 • Beyne rükuda ve secde de daha iyi oksijen gitmektedir. Aynı zamanda secde ve rüku ile kalp basıncı değişir. Böylece kalp de egzersiz yapmış olur.  
 • Yüksek tansiyonlu, devamlı ve düzenli namaz kılarsa kan basıncı normale dönmektedir.
 • Namaz insana sinir sistemi bakımından faydalıdır. Dr. Thomas Hysloub bu konuda der ki:  

―Uzun senelerden beri görgü ve tecrübelerimden edindiğim bilgiye göre, uykuyu tanzim eden en mühim unsur namazdır. Ben bir Dr. olarak, ruha ve sinirlere itminan, huzur ve sukunet vermekte bugüne kadar bilinen en ehemmiyetli vasıtanın namaz olduğu görüşünü ortaya atıyorum.‖  

Tıpta Nobel Ödülü kazanmış olan ve halen ABD‘nde Rockefeller Araştırma

Komisyonu‘nun başkanlığını yapan ünlü psikolog Dr. Alex Carreyl de namazı şöyle anlatıyor

:  

―Namaz, vücudun sistem ve organlarında bir hayatiyet peyda eder. Hatta bu, günümüze kadar bilinen en muazzam bir zindelik kaynağıdır. Bir Dr. sıfatıyla birçok hastalar gördüm ki, mütehassıs doktorlar tedavilerini başaramadı. Tıp aciz olarak elini çekince namaz işe karıştı ve onları hastalıktan kurtardı. Namaz radyum cevheri gibi bir ışık kaynağı ve hayat membaıdır.‖  

 • Namaz kılmanın kemik erimesini önlediği bildirildi. SSK. Erzurum Hastanesi Nöroloji Kliniği doktoru Mehmet Yavuz, namazda yapılan hareketlerin kemikleri güçlendirdiğini vurgulayarak, ― 11 yıl içerisinde, 10 bin hasta üzerinde gerçekleştirilen kemik erimesi ile ilgili araştırmada, namaz kılanlarda kemik zayıflığı ve erimesi hastalığına rastlamadık‖ dedi. Dr. Yavuz, namaz kılmak için yapılan hareketlerin kemik mineral yoğunluğunu arttırdığını, ayrıca abdest almanın da  kemik zayıflığını önleyen bir meditasyon olduğunu söyledi. ( 21-03-1996 Türkiye Gazetesi )  
 • Son zamanlarda teknolojik gelişme insan vücudunu pek çalıştırmamaktadır. Namaz kılan için bu problem olmaz. Çünkü namazda oynamayan bir organ ve eklem yoktur. Özellikle bel ve diz eklemleri hareket halinde olur.  
 • Namaz kılanların kasları daha esnektir.  
 • Dr. Vural Kavuncu : ―Namaz, sağlığımızın sigortasıdır‖ der.  
 • Namaz insanı müthiş bir disipline sokar. Beş vakit de gafletten kurtulur.  
 • Namaz, cenab-ı Allah‘a görevini yapmanın huzur ve mutluluğunu verir.
 • İnsanı bunalıma düşmekten, karamsar olmaktan, kötüyüm, günahkarım psikolojisinden kurtarır.  
 • Namaz en iyi meşguliyettir. Can sıkıntısını önler, insanı manevi yönden derecesini yükseltir. Ayrıca insanlar arasında da itibarlı, sevimli bir kimse yapar.
 • Namaz insanın hayatını güzelleştirir, güzel bir ölümle bu dünyadan ayrılmasını sağlar.  
 • En önemlisi namaz, insanın ebedi hayatını kurtarmasını sağlar. Peygamber (AS) Efendimiz buyuruyorlar ki :  

―Namaz vakti olunca güzelce abdest alıp, namazını kılan bir Müslümanın iki namaz vakti arasında yapmış olduğu günahları Cenab-ı Hak affeder, bağışlar. Tekrar namaz vaktine hazırlanıp, namazını o iki namaz arasında yapmış olduğu günahlar mağfiret olunur.‖  

(Müslim No:227)  

Peygamber (AS) başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır: ―Beş vakit namaz, kapınızın önünde akıp giden ve içinde yıkandığınız bol sulu temiz bir ırmak gibidir. Artık bu, kirden ne bırakır?‖ (Riyazü‘s Salihin, 2 / 374 ) Evet günde 5 vakit namaz kılan bir müslümanda da manevi kirden bir şey kalmaz.  

Demek ki, namaz, maddi ve manevi kirlerden insanı temizler. İslamı seçen İsveçli komutan : ―Namaz hayatıma, hayat kattı‖ demiştir. Çünkü namazla kötülükler iyiliklere çevrilir.

Kütahya‘nın Dönenler Camisi ne zaman ibadete kapatıldıysa bahçesindeki kuyu suyunun kesildiği görülmüştür. (30–9–2003  Vakit Gazetesi ) Allah‘ın kendisine yönelenlere ihsanı, ikramı bol olur.  

Kur‘an da namazdan yüz çevirenin sıkıntılı hayatı olacağı bildirilmiştir. (Taha 124)  

Namaz insandan sıkıntıları giderir, stresi azaltır. Hz. Peygamber (AS) sıkıntılı

anlarda Hz. Bilal‘e :  

– Ey Bilal! Kalk ezan oku, namaz kılıp rahatlayalım, der.  

İnsan dine, ibadete muhtaç yaratılmıştır. Eğer dine meyledecek olursa, ancak o zaman vücut tatmin olacaktır. Peygamber (AS) : ―namaz gözümüzün nurudur‖ demiştir. Ayrıca

―namaz gönlümün süruru‖ buyurmuştur. Birde ―namaz mü‘minin miracıdır‖ diyerek, namazın kılanı yücelterek Allah‘a yaklaştırdığını ifade etmiştir.  

Allah (CC) hepimize makbul olan namaz kılmayı nasip etsin inşallah.

―Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle: Ey Rabbimiz !

duamı kabul et‖ (İbrahim:40)

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir