RÜŞVET HARAM MIDIR?

Rüşvet, toplumu felakete götüren büyük haksızlıklara ve zulme neden olan hastalıktır.

Hz. Peygamber: “Alan da veren de ateştedir” buyurmuştur.  

Ancak can, ırz, namus yolunda, bir de ihtiyaç olan malın gasbı karşısında, tehdit ve tehlike ciddi ise, kerhen verilebileceği söylenmiştir. Yoksa menfaat elde etmek için verilen her şey rüşvettir. Rüşvet de haramdır.  

Çalışan memura verilen hediye de rüşvettir. O kişi orada olmazsa, o hediye ona gelir miydi? Hayır. Öyle ise, rüşvettir.  Tekstilde çalışan 16 yaşındaki Van’lı genç soruyordu: -“Şef namaz kılmaya izin vermiyor.

Ona hediye versem, göz yummasını sağlasam, rüşvet olur mu? diye…  

İş yaptırmak veya çabuklaştırmak için görevlilere verilen hediyenin veren bakımından meşru olabilmesi için:  

  1. Yapılan iş meşru olmalı,  
  2. Rüşvetsiz yapılabilecek yol ve kişiler varken başkasına başvurulmamalı, 3-      İşin olması ile başkaları zarar görmemelidir.
  3. Verilen şey, zulmü, haksızlığı veya tehdidi önlemeye yönelik olmalıdır.  
  4. Toplumda rüşvet çığırını açmamalıdır.  
  5. Mesai dışında kendi imkanları ile çalışana verilen, emeği karşılığıdır.  

Kur’an’da: “Batıl yollarla aranızda mallarınızı yemeyin” (Nisa: 29)  

  • “Mallarınızı aranızda haksız yere yemeyin” (Bakara: 188) buyrulmuştur. İnancımıza göre; rüşvet yiyenin yediği rüşvet kıyamet gününde boynuna asılı olarak gelecektir.  

Hz. Peygamberin ifadesiyle:  

  • “Rüşvet alan, veren ve aracılık eden lanetlenmiştir. (Hadis Ans: 13/441)
  • “Ateşte yanmaya en layık olan alınan rüşvetten maydana gelen ettir” (Age: 6/434)  
  • “Sakın sizden biri kıyamet günü böğüren bir deve, kişneyen bir at, meleyen bir koyun, altın gümüş elbise olduğu halde: “Beni kurtar” dediğini duymayayım. Ben size söylemedim mi?”diye cevap veririm” (Age: 6/437)

İşe girmek için verilen rüşvet midir? diye soruyorlar. Rüşvettir. Çünkü; başkasının sırası alınmış ve rızkına mani olunmuştur.  

Geçinememe, bahane olamaz. Başka iş bakacaktır. “Bal tutan parmağını yalar” sözü, İslamî bir söz olamaz. Bizim inancımızı, ahlâkımızı bozmak için böyle bir çok söz uydurulmuştur.   

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir