RİYA ŞİRKTİR

 Riya, gösteriş, övünme ve imrendirmedir. Riyada yalanlar vardır. Riyada Allah’a ortak koşmak vardır.

      Mâûn Sûresinde: “Riya ile namaz kılanlara yazıklar olsun!” denmiştir.

      Bir gün biri peygambere gelerek:

  • “Ya Rasûlallah; ben, hem Allah’ın rızasını kazanmak hem de insanlar yanında derecemin yükselmesi için iş yağtığım olur, ne dersini?” diye sorunca Kahf Sûresi’nin 110.ayeti nazıl oluyor. “Kim Rabbine kavuşmayı arzularsa, doğru dürüst işler işlesin. Rabbine ibadet ederken hiçbir kimseyi ortak tutmasın” buyruldu.

 Bir ayette de: “O riyakarlar, işlediklerinden hiçbir şey kazanamazlar.” (Bakara:264) buyrularak riyakarların amellerinin boşa gideceği bildirilmiştir.

  Hanzala kahramanca savaşmış ve ağır bir yara almıştı. Arkadaşları peygamber

(as)a:

  • “Hanzala şehit oldu ya Rasûlallah!” dediler. Peygamber (as):
  • “Hayır! Hanzala kahraman desinler diye savaşıyordu. Hanzala münafık oldu” buyurdu.

 Yapılan bir ibadet, yapılan bir iyilik teşhir edilmemelidir. Başkaları görsün istenmemelidir. Çünkü; riya, yapılan iyi şeyleri boşa çıkarır.

 Peygamberimiz, işinde, amelinde halka gösteriş yapanı Allah’ın kıyamet gününde rezil edeceğini ve ona: “Git amelini kimin için yaptıysan karşılığını ondan iste, o versin” diyeceğini haber vermiştir.  Bir şey yaparken, birilerine saygılar sunarken, ilim öğrenirken, yararlı bir iş yaparken riya ve gösterişe bulaşmamak gerekir.

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir