RİYA AMELLERİ BOŞA ÇIKARIR

Kutsal kitabımız Kur’an da rabbimiz şöyle buyurur;

“ Ey inananlar! Allah’a ve ahiret gününe inanmayıp,insanlara gösteriş için malını sarf eden kimse gibi, sadakalarınızı başa kakma ve eza etmekle boşa çıkarmayın. Onun durumu,üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir. Üzerine bol yağmur yağdığında onu çıplak bırakır. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler.”(Bakara

SURESİ:264)

Demek oluyor ki, yapılan bir iyiliğin teşhiri, riya karışması yapılan işi boşa çıkarır ve insana zahmetten başka bir şey vermez. Hatta iyi niyetle de olsa yapılan işlerde çok dikkatli olmak gerekir. Yahya Bin Muaz : kişini ibadetinin halk tarafından görülmesi, riyanın beşiğidir” diyerek gösteriş yapmanın doğru olmadığını ifade etmiştir.

Buhari ve Müslim’den nakledildiğine göre Peygamberimiz, riya tuzağına düşmememiz için bizi şu sözleriyle uyarmıştır;

1-“ Kıyamet günü riyakara, amelini kimin için yaptıysan git mükafatını ondan al denir.”

2-“Ümmetimin şirke düşmesinden korkuyorum. Gerçi onlar puta,aya,güneşe, taşa tapmazlar, ancak amel ve ibadetlerine riya karıştırırlar.”

3-“Her kim yaptığı bir hayrı şöhret kazanmak için halka duyurursa, Allah onu rezil eder. Her kim bir mevki edinmek için bir hayrı halka gösterir, riyakarlık ederse Allah’ta kıyamet gününde onun bütün gizliliklerini teşhir eder.”       

Sözün kısası: riya her iyiliği bozar,her ameli boşa çıkarır.

İmanı bütün insanlar nefislerinin arzu ve isteklerini yenebilen kişilerdir. Onlar riya ateşinden korunurken, örnek olmaya da önem verirler. Bu konuda, insanlara iyilik yapmak,örnek olmak, hayır yarışı yapmak, insanları imrendirerek hayra sevk etmek konusunda gösterilen gayreti riya ile karıştırmamak gerekir.  

0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir