RAMAZAN AYI SONRASI HAYATIMIZ

Çıkmışsa ilahi emir bahane bol Toprakla başlar toprakla biter bu yol.

NE İÇİN YARATILDIK?

Cenab-ı Allah meleklere:

  • Yer yüzünde halife yaratacağım” dedi. Melekler:
  • Biz seni hamd ederken, tesbih ederken, yer yüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı yaratacaksın” dediler. (Bakara:30)

İnsan, yeryüzünün halifesi olarak yaratıldı. Hatta bazı meleklerden bile üstün kılındı. Her şeyi insan için, insan yararına yarattı Allah(cc).

 Cenab-ı Allah meleklere ve cinlere: – Adem’e secde edin” dedi. Şeytan hariç hepsi secde ettiler. Şeytan yüz çevirdi. Secde etmedi. Büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu. Şeytan imtihanı kaybetti.” (Bakara:34)

Cenab-ı Allah, Adem’le Havva’yı cennete koydu. Sadece bir ağacın meyvesini yasakladı: ”Eğer yerseniz kendinize kötülük eden zalimlerden olursunuz.” Dedi (Bakara:35)

-“Şeytan onları kandırdı. Allah’a isyan ettirdi. Onları cennetten çıkardı. Yeryüzüne indirdi.(Bakara:36)

Şeytan Allah’ın emrine uymadı, kaybedenlerden oldu. Ademle Havva, Allah’ın emrine uymadı, şeytana aldandı ve kaybedenlerden oldu. Burada isyan edenin nelerden mahrum olacağı mesajı veriliyor.

Kur’an’da Cenab-ı Allah insandan şöyle bahseder:

  • İnsan acelecidir. (Enbiya:37)
  • İnsan zayıftır. (Nisas:29)
  • İnsan nankör yaratılmıştır. (İbrahim:34)
  • İnsanın eli sıkıdır. (İsra:100)
  • İnsan hayrı da ister, şerri de ister. (İsra:101)
  • İnsan hırsına düşkün yaratılmıştır. (Meariç:19)
  • İnsan tartışmaya düşkündür. (Kehf:54)
0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir